Aktuality:

Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium

Písemné přijímací zkoušky na gymnáziu

DominikPo velikonočních svátcích podobně jako na většině středních škol začaly dnes pro budoucí uchazeče o studium přijímací zkoušky. Na našem gymnáziu se písemné přijímací zkoušky, po zkušenostech z minulých let, konají ve dnech 22. a 23. dubna 2014 pro čtyřletý i osmiletý studijní obor. Budoucí žáci přicházeli většinou v doprovodu svých rodičů. V aule školy je přivítal ředitel školy PaedDr. Kropáč Vlastimil, který jim poskytl základních informace o průběhu přijímacích zkoušek. V připravených učebnách se následně budoucí studenti pustili do řešení písemné práce z matematiky a po krátké přestávce do písemné práce z českého jazyka. Výsledky zkoušek budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

Budoucím studentům přejeme hodně úspěchů při písemných přijímacích zkouškách a věříme, že to bude jejich úspěšný krok k zahájení středoškolského studia na našem gymnáziu ve školním roce 2014/2015.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Máma mele maso – aneb Kdysi před tabulí

20140416_103328Ve středu 16. 4 2014 se naše třída sekunda vydala do Městského muzea a galerie v Břeclavi na výstavu Máma mele maso - aneb Kdysi před tabulí“. Za pomoci znalého průvodce jsme se tak seznámili s vývojem školství ve dvou významných etapách našeho státu. Navštívili jsme třídu z období vzniku ČSR, kde jsme si vyzkoušeli psaní do břidlicových tabulek. Také nás zaujal styl oblékání v tehdejší době. Zajímavé pro nás bylo seznámení s průběhem vyučování po skončení druhé světové války s navazujícím obdobím „budování socialismu“. Mohli jsme tedy vyzkoušet rozdílnost vzdělávání v obou dobách. Myslím, že se výlet do minulosti školství vydařil a rádi navštívíme další podobné výstavy.

Terezie Hiclová, sekunda

S Puškinem počtvrté do Prahy

DSC08680-250x187Jako učitelku ruštiny mě velmi těší zájem studentů o výuku ruského jazyka. Vím, že znalost každého jazyka dává možnost lépe poznat a pochopit kulturu daného národa. Soutěž v recitaci a zpěvu děl ruských autorů v jejich rodném jazyce je jednou z možností, jak přivést studenty k tomuto poznání. Soutěž  Puškinův památník, dnes s podtitulem ARS Poetika, existuje v naší zemi  již nepřetržitě 49 let. Ve Velkých Pavlovicích se jí zúčastňovali dnes již rodiče našich studentů pod vedením pana učitele Františka Jaroše a paní učitelky Jaroslavy Švástové.  Je mi ctí pokusit se  navázat na jejich úspěšnou práci.

Okresní kolo matematické olympiády ve Velkých Pavlovicích

V letošním školním roce 2013/2014 pořádalo Gymnázium ve Velkých Pavlovicích již 63. ročník okresního kola matematické olympiády. Ve všech kategoriích (Z 6 - Z 9) soutěžili nejen žáci základních škol, ale i gymnázií. Okresního kola se zúčastnilo celkem 12 základních škol a 5 gymnázií. Úspěšných řešitelů bylo 19. Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který dosáhne aspoň 12 bodů z 24 možných v kategorii Z 9, v kategoriích Z 6 – Z 8 je to 9 bodů z 18 možných.

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2012/2013.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree