Anketa

Aktuality:

Listování s Lukášem Hejlíkem

Gymnázium Velké Pavlovice ve spolupráci se Základní školou Velké Pavlovice a pod záštitou Města Velké Pavlovice pořádá  pro žáky divadelní představení s knihou v ruce

"LISTOVÁNÍ cyklus scénických čtení".

Jedná se o zvláštní druh scénického čtení, který poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby.

Hrají. Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Lenka Janíková

Divadelní představení se koná ve středu 1. října 2014 v sokolovně. Podrobné informace jsou v přiloženém letáku.

Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Lenka Janíková

Listování (61.4 kB)

Literárně historická exkurze do Prahy

DSCF1918DEN 1.

Třídenní výlet do našeho hlavního města pro většinu z nás začínal bolestným vstáváním ve velmi brzkých ranních, (pro některé ještě pozdních nočních) hodinách, abychom stihli vlak. Sešli jsme se ještě pod rozsvěcující se noční oblohou a unavení jsme se vydali na dlouhou cestu do Prahy. Po příjezdu jsme se vydali k hotelu Olšanka, kde jsme měli strávit následující dvě noci a uložili jsme si do jeho útrob zavazadla. Poté už o několik kilo lehčí jsme pokračovali do redakce týdeníku Reflex, který pod záštitou vydavatele CNC sdílí budovu i s deníkem Blesk. Právě tam jsme započali naši exkurzi a jeden z redaktorů nás zasvětil jak do pracovních postupů, podmínek, ale i do poněkud kuriózních situací, do nichž se čas od času dostávají.

Nahoru

Adaptační kurz 1. A

P9080045V pondělí 8. 9. 2014 jsme se v aule školy setkali v Seznamovací kavárně, kterou si pro nás připravili studenti z kvinty, s nejmladšími žáky školy ze třídy primy. Naše seznamování probíhalo formou soutěží a nenáročných kvízů u čaje, nealka, bábovky a jiných dobrot, které pro nás připravili studenti kvinty. Druhá část adaptačního kurzu proběhla 19. 9. 2014 a byla zaměřena na naše bližší seznámení se studenty kvinty.

Nahoru

Tercie na teambuildingu

DSCF1498Ještě na konci minulého školního roku roku nám pan učitel Rubáš navrhl teambuildingový program do lanového centra v Březové. Všichni samozřejmě souhlasili, protože se nestává jen tak často „ulít“ se na 3 dny ze školy. Začal nový školní rok a postupně se už zmenšovala prázdninová chuť učit se. Naštěstí přišel den před odjezdem a mohli jsme se balit.

Nahoru

Za vítězství v soutěži v ruském jazyce do Ruska

petrohrad000Jazykový pobyt v Petrohradu 27. 10. - 2. 11. 2014

Jazykový pobyt pro vybrané studenty Gymnázia Velké Pavlovice (celkem 9 studentů) se uskutečnění na pozvání magistrátu Petrohradu, Vasileostrovského rajonu, a za organizační podpory občanského sdružení Kovčeg-Archa. Proč studenti tento pobyt získali?

- za opakované úspěchy v soutěži v ruském jazyce  ARS Poetika  - Puškinův památník. Každoročně se ruštináři umístili v regionálním kole v Brně na předních třech místech (v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), jako vítězové čtyři roky po sobě postoupili do celostátního kola, kde si od poroty vysloužili mimořádné ocenění (od 2011 každoročně), a to  i  ve více kategoriích (za kolektivní vystoupení 1x, v sólové recitaci Lubomír Krůza 3x, Vojtěch Antoš 2x, Viola Krausová 1x, v hudební kategorii Vanesa Hurtíková a Nela Škrobáková)

Nahoru

Studentský happening

P9120245Součástí  Zemědělské výstavy Dary jižní Moravy byl v pátek 12. září studentský happening s názvem „Propagace a popularizace výzkumu“, kterého se zúčastnili naši studenti. Čekal je zde velmi zajímavý a atraktivní program. V prostorách Ekocentra probíhaly prezentace jednotlivých pracovišť. Studenti si mohli prohlédnout úl se čmeláky, vyzkoušet dojení na umělém kravském vemeně. Připravena byla také ochutnávka sýrů, semínka lnu, výrobky z pohanky, produkty z konopí a další. Navštívili také II. ročník Zemědělské výstavy Dary jižní Moravy.

Všichni studenti si z dnešního dopoledne odnesli určitě spoustu zažítků.

Adaptační kurz primy

IMG_20140908_130924V pondělí 8. 9. 2014 začal školní den pro nás „primány“ docela netradičně. Jak již je na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích letitou tradicí, každá nová třída se účastní adaptačního kurzu. Ani letos jsme nemohli tuto tradici porušit. Po příchodu do školy na nás čekala Seznamovací kavárna, kterou si pro nás připravili starší spolužáci z kvinty.  Po seznámení se spolužáky ze třídy 1. A. jsme se přesunuli do Ekocentra Trkmanka  ve Velkých Pavlovicích.

Nahoru

Seznamte se v kavárně

P9080238V pondělí 8. 9. 2014 pořádala naše třída kvinta již tradiční "seznamovací kavárnu", která je určena k tomu, aby se noví studenti vyššího i nižšího gymnázia blíže seznámili a dozvěděli se o sobě něco nového. Tento skvělý nápad napadl minulý rok nyní již letošní sextu, tak jsme se rozhodli, že ho zopakujeme.

Nahoru

Očekávané akce

Středa 1. 10 2014

Listování s Lukášem Hejlíkem - divadelní představení s knihou v ruce (pod záštitou MŠMT).


Čtvrtek 6. 11. 2014

Josef Klíma - Zločin kolem nás (přednáška spojená s besedou o kriminalitě mládeže).


Pondělí 15. 12. 2014

Vánoční jarmark - organizovaný studentským parlamentem, uskuteční se před budovou gymnázia. Začátek ve 14.30 hodin.

Vánoční koncert v kostele se koná ve stejný den, po skončení jarmarku. Začátek v 17.00 hodin.

Poznáváme přírodu – poznáváme sebe - Workshop č. 1

Dne 22. 4. 2014 jsme se spolu se studenty našeho partnerského Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici zúčastnili projektu zvaného Poznáváme přírodu – poznáváme sebe. Tento projekt měl čtyři hlavní aktivity: mapovat sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic, poznat Lednicko-valtický areál jako kulturní památku zařazenou na seznam UNESCO, naučit se pracovat s astronomickým dalekohledem a zhodnotit míru biodiverzity v biocentru Zahájka.

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2012/2013.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree