Anketa

Aktuality:

PF 2015

Krásné prožití vánočních svátků, v novém roce mnoho štěstí, zdraví,

spokojených a úspěšných dnů

Vám přejí studenti a zaměstnanci Gymnázia Velké Pavlovice

PF

VIDA Brno

PC170114Ve středu 17. prosince se žáci 1. A společně s doprovodem p. uč. Holáskové vydali na společný výlet do VIDA centra v Brně. Na tento den jsme se všichni těšili, jelikož jsme nemuseli do školy, ale zároveň jsme se měli něco naučit. V deset hodin jsme otevřeli pomyslné brány do světa vědy a techniky na brněnském výstavišti. Nový zábavný vědecký park nabízí skoro 150 možností k objevování světa a věcí kolem nás dotykem. 

Nahoru

Voňavý vánoční jarmark

20141215_142725Ani inverzní počasí a závěrečný drobný déšť neodradily studenty a návštěvníky Vánočního jarmarku od předvánoční atmosféry. Kromě skvělých studentských výtvorů – muffinů, štrúdlu, vánočních štol, slaných šneků a palačinek si návštěvníci mohli vánoční stůl obohatit o ozdobné svícny a keramiku.  A těm, co ještě vánoční dárky nakoupené nemají, došly vhod čokoládové lanýže, sušené ovoce a bylinky či pečené čaje.

Nahoru

Okresní kolo ve florbalu

Dopoledne 12. prosince 2014 se chlapci ze tříd tercie a kvarty zúčastnili okresního kola ve florbalu v Mikulově. Konkurence byla veliká, ale probojovali jsme se po remíze 2:2 se ZŠ Slovácká Břeclav a vítězství nad Gymnáziem Mikulov 2:0 do semifinále, kde jsme byli bohužel poraženi ZŠ Hraničářů Mikulov 6:1. Třetí místo je i tak pro nás obrovský úspěch. Zážitek a atmosféra byla skvělá a těšíme se, že se příští rok dostaneme až do krajského kola.

Ondřej Míchal, student kvarty

Petrohrad očima studentů

DSC_7300Podvečer ve středu 10. prosince byl na velkopavlovickém gymnáziu ve znamení ruské kultury. Studenti ruského jazyka si pro návštěvníky příjemné besedy připravili prezentace z postřehů, které nasbírali na svém studijně-poznávacím pobytu v Petrohradu. Kromě odpolední části mohli dopoledne motivovat také své spolužáky.

Nahoru

Cyrano z Bergeracu

cyranoNa středu 10. 12. se asi všichni z našeho ročníku těšili, jelikož v tento den jsme měli jet místo školy do divadla. Po první hodině třídy kvinta a 1. A nastoupily do autobusu a mohlo se vyrazit směr Mahenovo divadlo, představení Cyrano z Bergeracu. Bylo více jak dvacet minut do začátku představení, seděli jsme v prvních řadách krásného divadla a čekali na představení.

Nahoru

Slavnostní stužkování studentů oktávy a 4. A

PB280005Krásné šaty, obleky, slavnostní atmosféra, nostalgie s příměsí slz. Tak by se dalo popsat stužkování studentů oktávy a 4. A, které právě tento školní rok čeká zkouška dospělosti. A první krok k ní byl vykonán v páteční podvečer 28. listopadu v aule Gymnázia Velké Pavlovice.

Shromáždili se zde nejen rodiče stužkovaných, ale i učitelé a přátelé. Poněkud nejistým krokem započal slavnostní nástup studentů za hudebního doprovodu Mgr. Jana Míchala a jeho žáků.

Nahoru

Srdíčkový den

život dětem

Ředitelství Gymnázia Velké Pavlovice sděluje, že v rámci "Zimního srdíčkového dne", který proběhl ve středu 3. prosince 2014, bylo vybráno celkem 6 250,- Kč.

Naše škola se do této charitativní akce zapojuje již několik let. Výtěžek sbírky je určen na pomoc vážně  nemocným dětem.

Ředitelství školy srdečně děkuje všem za podporu této akce.

Více informací naleznete na: www.zivotdetem.cz, www.facebook.com/www.zivotdetem.cz

Okresní kolo Přeboru škol v šachu

OP skol Breclav 2014, B stribrne Velke PavloviceV úterý 25. listopadu 2014 proběhlo v sále Domu školství v Břeclavi Okresní kolo Přeboru škol v šachu základních a středních škol.

Pod vedením Jana Krůzy naši školu reprezentovalo družstvo ve složení - Dominik Rolíšek prima, Ondřej Sláma kvarta, Jan Maincl kvarta, Martin Horák tercie, Stanislav Spěvák sekunda a Petr Matějka sekunda.

Družstvo našich kvalitních šachistů skončilo na 2. místě a probojovalo se tak do krajského kola.

Vítězům blahopřejeme a ať jsou stejně úspěšní jako v kole okresním!

Odkazy na výsledky a fotogalerii najdete v článku na webu Jihomoravského šachového svazu http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1680

Článek v Deníku najdete zde http://breclavsky.denik.cz/ostatni_region/okresnimu-kolu-v-kralovske-hre-vladla-gymnazia-20141202.html

Článek v Břeclavsku najdete zde http://www.tydenik-breclavsko.cz/sachistum-kralovali-gymnaziste-z-breclavi-a-skolaci-z-lanzhota/

Fotogalerii samostatně si můžete otevřít zde https://picasaweb.google.com/davidciprys/OkresniKoloPreboruSkolVSachuDumSkolstviBreclav25112014

Výsledky kategorie 2. stupeň ZŠ zde: http://chess-results.com/tnr153137.aspx?lan=5&art=0&wi=821

1. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

PB240072Tento týden (24. 11. 28. 11. 2014) probíhá v Polsku 1. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří již třetí den společně pracují na svém projektu, jenž si bere za cíl vytvořit pro své studenty moodle platformu a ulehčit jim, a tím zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní pan ředitel Vlastimil Kropáč, koordinátor projektu Stanislav Rubáš, ICT koordinátor Zdeněk Sovadina a v neposlední řadě i Petr Kadlec,

Nahoru

Výherci poznávací soutěže

V rámci Dne otevřených dveří velkopavlovického gymnázia proběhla poznávací soutěž. Níže uvedení výherci byli vylosováni a obdrží věcnou odměnu.

Kateřina Trsová z Hodonína, Natálie Zlochová z Velkých Pavlovic a Vendula Hrabinová z Mutěnic.

Výhercům gratulujeme!

Výhru si vyzvedněte v kanceláři školy od 18. listopadu.

„Cloud je budoucnost vzdělávání“

„Cloud je budoucnost vzdělávání“ je název projektu, který akceptovalo MŠMT v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a naše Gymnázium Velké Pavlovice vystupuje v tomto projektu jako partner. Výše finančního příspěvku pro naši školu je v celkové částce 539 840,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje tyto povinné aktivity: 

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce, Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky a Evaluace.

Těší nás, že námi podané projektové žádosti jsou dobře připravené a následně podpořené. Očekáváme, že realizace projektu přispěje k dalšímu profesnímu růstu našich pedagogů.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Erasmus+: Comenius KA2

erasmusS potěšením oznamujeme přátelům školy, že jsme se zúčastnili projektu ERASMUS+: COMENIUS. Na jaře jsme byli sice s žádostí KA 1 úspěšní, ale byli jsme zařazeni na pozici náhradníka. Přestože i toto jsme považovali za úspěch, nyní jsme se dozvěděli, že Evropská komise dne 24. 9. 2014 odsouhlasila naši žádost KA 2, název projektu: E-learning in school practice in modern secondary schools ac ross Europe: Let us take up the challenge together. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Dané školy si budou vyměňovat nejenom počítačové zkušenosti, ale budou se i setkávat v jednotlivých zemích. I toto je příležitost pro další vzdělávání studentů a pedagogů.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Očekávané akce

Pondělí 15. 12. 2014

Vánoční jarmark - organizovaný studentským parlamentem, uskuteční se před budovou gymnázia. Začátek ve 14.30 hodin.

Vánoční koncert v kostele se koná ve stejný den, po skončení jarmarku. Začátek v 17.00 hodin.

Poznáváme přírodu – poznáváme sebe - Workshop č. 1

Dne 22. 4. 2014 jsme se spolu se studenty našeho partnerského Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici zúčastnili projektu zvaného Poznáváme přírodu – poznáváme sebe. Tento projekt měl čtyři hlavní aktivity: mapovat sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic, poznat Lednicko-valtický areál jako kulturní památku zařazenou na seznam UNESCO, naučit se pracovat s astronomickým dalekohledem a zhodnotit míru biodiverzity v biocentru Zahájka.

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2012/2013.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree