Anketa

Aktuality:

Informace pro zaměstnance školy

MelkNa čtvrtek 28. srpna 2014 je plánován jednodenní zájezd do Dolního Rakouska.

Je domluvena autobusová dopravu a průvodkyně, která nás bude celý den provázet. Náklady na cestu, pojištění a průvodkyni jsou 450 Kč. Vstupy si hradí každý sám podle toho, co chce navštívit.

Co se navštíví během tohoto dne? Klášter Melk, Arstetten (je tam pohřben F. d´Este a Žofie Chotková), Erlebnissgarden Langenlois (krásné zahrady), Tulln (památky po Římanech, E. Schiele muzeum), Heldenberg - Radeckého památník. Všechny uvedené vstupy by měly stát cca 40 Euro celkem.

Úřední hodiny o prázdninách

1. 7. až 31. 7. 2014

8.00 - 13.00 hodin

Sdělení pro maturanty

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka za školní rok 2013/2014 pro třídy oktáva a 4. A  jsou k vyzvednutí v kanceláři ředitele školy.

Sdělení ze školní jídelny

Školní jídelna vyhlašuje 2. ročník prázdninové soutěže na téma "Cesta kolem světa".

Soutěž proběhne od 1. července do 7. září 2014.

Více informací je v přiloženém letáku.

Botanická exkurze kvinty a 1.A

DSC_0636Že je botanika nuda?  To rozhodně není! Dokázali jsme si to dne 4. června 2014, kdy se obě naše třídy pod vedením pana ředitele Vlastimila Kropáče a vyučujícího biologie Oldřicha Tesaře společně vydaly do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tato plánovaná exkurze je dlouhodobě nedílnou součástí výuky biologie na našem gymnáziu a pomáhá nám zvládnout a doplnit si nelehké učivo botaniky.

Nahoru

CHODÍTKO PRO ERIKU

V prosinci 2013 jsme Vás oslovili s prosbou, zda byste nám pomohli s finanční sbírkou pro Eriku Lískovcovou, studentku 3. A, která je upoutána na invalidní vozík a potřebuje vertikalizovat. Zmiňovali jsme, že pomoci by jí mělo chodítko, které jí umožní chůzi se silnou oporou, ale také uleví od bolesti zad a krční páteře. Na chodítko pojišťovna nepřispívá. Díky Vaší pomoci se nám během prosince a ledna podařilo vybrat 53 072 Kč. Psali jsme, že z této částky se zakoupí chodítko v hodnotě 52 150 Kč a jiné kompenzační pomůcky v hodnotě 922 Kč.

Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit převzetí chodítka. Celý proces dodávky byl velmi zdlouhavý, vyrábělo se ve Skandinávii a dnes 16. června 2014 bylo Erice předáno za účasti Ing. Karbera, místostarosty Velkých Pavlovic, PaedDr. Kropáče, ředitele Gymnázia Velké Pavlovice, a zástupce firmy Medicco s.r.o., která koupi zprostředkovala.  

Všem dárcům srdečně děkujeme a věříme, že celá tato akce přispěla ke zkvalitnění, ale především zpříjemnění života Eriky.

Renata Bláhová

P6160200
P6160198
P6160203
P6160205
P6160207
P6160208

Skrytá paměť Moravy, VIII. ročník - Čestné uznání Elišce Mainclové

DSC_0560V pátek 13. června 2014 se ve Slovanském hradišti v Mikulčicích konalo vyhodnocení VIII. ročníku literární soutěže pro mládež zvané Skrytá paměť Moravy, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj, organizátory soutěže je Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě, se sídlem v Rajhradě, a Masarykovo muzeum v Hodoníně, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích. Téma literární soutěže, které bylo vyhlášeno k 28. říjnu 2013, bylo pro letošní rok vybráno OKAMŽIK ŠTĚSTÍ.

Nahoru

Welcome to our English Theatre!

P5301407Celý rok jsme se pilně učili, a protože jsme dle slov našeho pana učitele velmi šikovní a pilní žáci, kteří vůůůbec nezlobí… , rozhodl se náš pan učitel již třetí rok za sebou posbírat všechny zbylé nervy, o které jsme ho zatím nepřipravili, a znovu s námi secvičit anglické divadlo.  Říká se, že dřina přináší své ovoce, ale jak se to řekne v angličtině, ztrácíme pevnou půdu pod nohama.

Nahoru

ARS POETIKA - Puškinův památník

praha_PuĹĄkin_pam_2014_ (33)Celostátní přehlídka soutěže ARS POETIKA - Puškinův památník se letos konala dne 6. června na počest 215. výročí narození A. S. Puškina. Také letos se jí zúčastnili naší studenti  - Vojtěch Antoš, Viola Krausová, Lubomír Krůza -  vítězové regionálního kola v Brně.  Počet soutěžících v celostátním kole je rok od roku vyšší, což svědčí o vzrůstajícím zájmu výuky ruštiny v celé republice. Výkony soutěžících mají rok od roku znatelně vyšší úroveň. Nelehkým úkolem poroty je proto vyzdvihnout výkony těch nejlepších. Každý ze zúčastněných si odvezl čestné uznání a knižní odměnu.

Absolventi gymnázia převzali vysvědčení

P6054645Maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 na velkopavlovickém gymnáziu byly vyhodnoceny a žáci maturitních tříd převzali ve čtvrtek 6. června 2014 v aule školy při slavnostním setkání maturitní vysvědčení. Slavnostnímu setkání byl přítomen starosta města Ing. Pavel Procházka, který absolventům školy popřál hodně štěstí a elánu do vysokoškolského studia. Ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč seznámil studenty a přítomné s výsledky maturitních zkoušek.  

Poznáváme přírodu – poznáváme sebe - Workshop č. 1

Dne 22. 4. 2014 jsme se spolu se studenty našeho partnerského Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici zúčastnili projektu zvaného Poznáváme přírodu – poznáváme sebe. Tento projekt měl čtyři hlavní aktivity: mapovat sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic, poznat Lednicko-valtický areál jako kulturní památku zařazenou na seznam UNESCO, naučit se pracovat s astronomickým dalekohledem a zhodnotit míru biodiverzity v biocentru Zahájka.

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2012/2013.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree