Anketa

Aktuality:

Pozvánka na autorské čtení

Gymnázium Velké Pavlovice ve spolupráci s Radou rodičů Vás srdečně zve na autorské čtení spisovatelky PETRY HŮLOVÉ, které se koná 24. března 2014

od 12.25 do14.00 hodin. Vstupné 30,- Kč. Účastní se třídy 2. A, sexta, 3. A a septima.

ŠKRPÁLEK V BŘECLAVI

V sobotu 14. 2. 2015 se Škrpálek vydal na menší výlet. Do Břeclavi na představení… Na naše představení. Leckdo, kdo má bližší informace o Škrpálku, ví, že nacvičujeme novou hru, tudíž bychom logicky mohli hrát tuto, že? Ale času je málo, v nové hře musíme ještě něco doladit, a proto jsme se rozhodli sáhnout po klasice, Kytici od Jiřího Suchého. Člověka by napadlo, že hrát jedno představení po několikáté už bude hrozná nuda, hlavně pro herce, že? Ale ono zdání často klame.

Po obědě jsme se všichni sešli v autě velkopavlovických hasičů, které nás dopravilo až do břeclavské knihovny, kde se mělo představení odehrát. Dle očitých svědků, jako našeho pana režiséra, to bylo nejlépe odehrané naše představení vůbec. Taky nám bylo řečeno, že jsme zajisté nepřijeli naposled. Určitě jsme si to náramně užili, což je asi nejdůležitější. A až bude premiéra naší nově nacvičované hry "Postel pro anděla", neváhejte se na nás přijít podívat.

Klára Leblochová

11. studentský ples Gymnázia Velké Pavlovice

2V pátek 13. 2. 2015 proběhl v sokolovně ve Velkých Pavlovicích 11. studentský ples Gymnázia Velké Pavlovice. Slavnostní večer byl zahájen polonézou třídy septimy a 3. A. Poté si studenti zatančili sólo se svými rodiči. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Lácaranka a po půlnoci DJ Jan Fišer, student septimy. Pro hosty bylo kromě tematicky vyzdobeného sálu, občerstvení a bohaté tomboly připraveno i tradiční půlnoční překvapení.

studentka septimy

WOLKERŮV PROSTĚJOV 2015

P2040093Na básnících je, aby našli velikost doby. Tato slova sice vyslovil Jiří Wolker na počátku dvacátého století, nic to však nemění na tom, že básníci vystihují atmosféru doby trochu jinak, metaforami vpletenými do proudu slov.

O tom jsme se mohli přesvědčit ve středu 4. února se na Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích, kde se konalo tradiční setkání recitátorů středních škol. Organizace se ujalo, podobně jako v minulých letech, Gymnázium Velké Pavlovice. Pro vítěze byly připraveny krásné knižní tituly.

Studenti si vybírali jak texty poetické, tak i prozaické. To je docela zajímavé – byly roky, kdy převažovaly texty epické. Toto oblastní kolo se konalo dříve, než je obvyklé – stalo se tak kvůli dřívějšímu termínu konání kola krajského v Brně.

Výsledky:

I.kategorie:

1. Sára Brychnačová, Gymnázium Hustopeče,

2. Valerie Veselá, Gymnázium Velké Pavlovice,

3. Tereza Slámová, Gymnázium Velké Pavlovice

II. kategorie:

1. Vojtěch Bartoš, MěSOŠ Klobouky u Brna,

2. Daniel Mrkvica, Gymnázium Hustopeče,

3. Barbora Matějů, MěSOŠ Klobouky u Brna

Přestože nemohou zvítězit všichni soutěžící, přála bych vítězství všem - vážím si jejich síly, chuti i radosti z veřejného působení slova.

Mgr. Renata Bláhová

Studentský ples

webGymnázium Velké Pavlovice ve spolupráci s Radou rodičů a za podpory Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích srdečně zve na 11. STUDENTSKÝ PLES, který se uskuteční v pátek 13. února 2015 od 19.30 hodin v sále sokolovny ve Velkých Pavlovicích. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Lácaranka. Ples bude zahájen slavnostní polonézou, kterou předtančí studenti septimy a 3. A.Ples

Okresní kolo Dějepisné olympiády

V okresním kole Dějepisné olympiády naši školu zastupovali Vojta Antoš, Ondra Sláma a Šimon Bedřich. Téma letošního ročníku znělo "Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“.

Velkým úspěchem soutěž skončila pro Vojtu, který se s rozdílem pouhého půl bodu umístil na 2. místě. Ondra obsadil skvělé 12. místo a 20. příčka čekala na Šimona, který se coby žák tercie soutěže účastnil poprvé.

20150120_083615
20150120_120349

Den otevřených dveří

P1140069Ve středu 14. ledna 2014 se na našem gymnáziu uskutečnil tradiční Den otevřených dveří, který byl určen především budoucím uchazečům o studium a jejich rodičům. Po celý den se střídaly návštěvy dětí, které přicházely většinou v doprovodu rodičů. Po celou dobu pobytu se návštěvám věnovali učitelé a zejména studenti školy. Poskytovali informace o studiu, o možnostech výuky cizích jazyků, o sportovních a mimoškolních aktivitách. Zodpovídali otázky na dojíždění, přijímací zkoušky, na zapojení školy do projektů, zahraniční jazykové pobyty, úspěšnost studentů v maturitních zkouškách a na výsledky absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy.

Poznávací soutěž byla pro návštěvníky připravena v rámci celodenního programu. Soutěžící měli za úkol navštívit deset míst v areálu školy a zde hledat slova do tajenky připravené křížovky. Praktické ukázky práce zájmových kroužků, prezentace fyzikálních, chemických, biologických a ekologických pokusů a možnost si některé ihned vyzkoušet, se setkaly s příznivou odezvou mnoha dětí. Uchazeči měli možnost vyzkoušet si testy nanečisto z matematiky a českého jazyka. Každý návštěvník si vedle užitečných informací a spousty dojmů odnesl ročenku školy a pozvánku na přípravné kurzy.

Všem děkujeme za hojnou účast a těšíme se na setkání 1. září 2015, kdy se z mnohých návštěvníků stanou naši noví studenti.

V rámci soutěže byli vylosováni následující výherci USB Flash disku:

1. Vojtěch Bystřický

2. Václav Pecůch

3. Artim Ibrahimi

Výherci si mohou ceny převzít na sekretariátu gymnázia při podání přihlášky ke studiu.

Kropáč Vlastimil, ředitel školy

PŘÍPRAVNÉ KURZY

gymnaziumGymnázium Velké Pavlovice tento rok opět pořádá pro žáky 5. a 9. tříd základních škol PŘÍPRAVNÉ KURZY pro přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Kurzy jsou zaměřeny na získání potřebných znalostí a dovedností, které žáci využijí u přijímacích zkoušek.

Kvalitu výuky zajišťují naši zkušení učitelé českého jazyka a matematiky. 

Kurz v rozsahu 8 lekcí bude zahájen pro:

  •  osmileté studium v úterý 10. února 2015 v 14.30 hodin, potrvá do 7. dubna 2015
  •  čtyřleté studium v pátek 6. února 2015 v 14.30 hodin, potrvá do 10. dubna 2015

Pro uchazeče, kteří podávají přihlášku na Gymnázium Velké Pavlovice, je kurz zdarma.

Přihlásit se můžete odevzdáním návratky, která je ke stažení v níže uvedené příloze, na sekretariátu školy nebo telefonicky na 519 428 245.

1. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

PB240072Tento týden (24. 11. 28. 11. 2014) probíhá v Polsku 1. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří již třetí den společně pracují na svém projektu, jenž si bere za cíl vytvořit pro své studenty moodle platformu a ulehčit jim, a tím zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní pan ředitel Vlastimil Kropáč, koordinátor projektu Stanislav Rubáš, ICT koordinátor Zdeněk Sovadina a v neposlední řadě i Petr Kadlec,

Nahoru

„Cloud je budoucnost vzdělávání“

„Cloud je budoucnost vzdělávání“ je název projektu, který akceptovalo MŠMT v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a naše Gymnázium Velké Pavlovice vystupuje v tomto projektu jako partner. Výše finančního příspěvku pro naši školu je v celkové částce 539 840,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje tyto povinné aktivity: 

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce, Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky a Evaluace.

Těší nás, že námi podané projektové žádosti jsou dobře připravené a následně podpořené. Očekáváme, že realizace projektu přispěje k dalšímu profesnímu růstu našich pedagogů.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Erasmus+: Comenius KA2

erasmusS potěšením oznamujeme přátelům školy, že jsme se zúčastnili projektu ERASMUS+: COMENIUS. Na jaře jsme byli sice s žádostí KA 1 úspěšní, ale byli jsme zařazeni na pozici náhradníka. Přestože i toto jsme považovali za úspěch, nyní jsme se dozvěděli, že Evropská komise dne 24. 9. 2014 odsouhlasila naši žádost KA 2, název projektu: E-learning in school practice in modern secondary schools ac ross Europe: Let us take up the challenge together. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Dané školy si budou vyměňovat nejenom počítačové zkušenosti, ale budou se i setkávat v jednotlivých zemích. I toto je příležitost pro další vzdělávání studentů a pedagogů.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Očekávané akce

Středa 14. 1. 2015

Den otevřených dveří - projektový den pro zájemce o studium, rodiče a veřejnost.

Poznáváme přírodu – poznáváme sebe - Workshop č. 1

Dne 22. 4. 2014 jsme se spolu se studenty našeho partnerského Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici zúčastnili projektu zvaného Poznáváme přírodu – poznáváme sebe. Tento projekt měl čtyři hlavní aktivity: mapovat sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic, poznat Lednicko-valtický areál jako kulturní památku zařazenou na seznam UNESCO, naučit se pracovat s astronomickým dalekohledem a zhodnotit míru biodiverzity v biocentru Zahájka.

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2012/2013.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree