Anketa

Aktuality:
Ředitel Gymnázia Velké Pavlovice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku studijního oboru  79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné čtyřleté studium.

Na našem gymnáziu začaly ústní maturitní zkoušky

P5250236Maturitní maraton na našem gymnáziu začal 4. května 2015 státní částí, složenou z písemných prací a didaktických testů z českého, anglického jazyka a matematiky. Po dalších dnech příprav začaly v pondělí 25. května 2015 ústní maturitní zkoušky. Studenti maturitních ročníků skládají ústní maturitní zkoušku ze dvou školních profilových předmětů a dvou povinných předmětů společné státní části. V letošním školním roce maturuje 19 studentů oktávy s třídní učitelkou Mgr. Stanislavou Tomkovou v osmiletém studijním oboru. V maturitní třídě 4. A s třídní učitelkou Ing. Marií Holáskovou maturuje 10 studentů čtyřletého studijního oboru. Předsedou společné maturitní komise je Mgr. Renata Pilařová. Obavy a napětí ze své první zkoušky dospělosti postupně opadaly a studenti před maturitní komisí prokazují získané znalosti z jednotlivých předmětů.

Přejeme všem studentům maturitních ročníků štěstí a držíme palce při jejich první zkoušce dospělosti.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1 a 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, ve znění pozdějších předpisů;

Druhé kolo přijímacího řízení

do prvního ročníku studijního oboru  79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné čtyřleté studium, pro školní rok 2015/2016.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 5

Přihlášky podávejte osobně nebo poštou v termínu do 22. května 2015 na ředitelství Gymnázia, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, PSČ 691 25 Velké Pavlovice.

Přihlášky podané osobně se přijímají do 22. května 2015 nejpozději do 15.00 hodiny.

Písemná přijímací zkouška se bude konat dne 29. 5. 2015 z M a Čj od 8.00 hodin v budově školy.

V případě zaslání přihlášky poštou je rozhodující datum podání listovní zásilky vyznačený Českou poštou.

Kapacita studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium - všeobecné osmileté studium byla naplněna a 2. kolo přijímacího řízení se konat nebude.

Velké Pavlovice 12. 5. 2015                                     PaedDr. Kropáč Vlastimil v. r.

                                                                                                   ředitel školy

KVĚTEN – ČAS LÁSKY, ALE I MATURIT…

V pondělí 4. května 2015 vstoupili naši maturanti do zkouškového období. V tomto týdnu je totiž čeká státní část maturity – didaktický test z matematiky nebo písemná zkouška z anglického jazyka a pro všechny povinná písemná práce z českého jazyka. V týdnu od 25. května pak maturanti usednou před maturitní komisi v ústní části zkoušky. Maturantům přejeme hodně štěstí.

Mgr. Renata Bláhová

DSC_0254
DSC_0256
DSC_0259

Nabídka na letní dětský tábor v Morávce

Zveme všechny děti se zájmem o přírodovědnou a výtvarnou činnost na letní dětský tábor v Morávce. Děti si mohou užít prázdninové dny v krásné beskydské přírodě. Po dobu jedenácti dnů se stanou chemiky – detektivy, budou objevovat kouzlo chemických pokusů a luštit různé chemické záhady, naučí se pozorovat hvězdy astronomickým dalekohledem a také si vyzkouší skládání a programování robotů. Ve výtvarné oblasti poznají netradiční akční tvorbu – land-art (krajinné umění) a mohou rozvíjet své dovednosti v malbě a kresbě v plenéru.

Další informace jsou v přiloženém letáku.

Morávka 2015 (1.6 MB)

Výsledky přijímacího řízení

Na počátku bylo slovo a to slovo bylo v Mikulčicích a my tam byli taky!

20150505_103019Přestože to nebyl počátek, ale 5. květen 2015. Zúčastnili jsme se dobrodružné výpravy do světoznámého místa spojeného s Velkou Moravou? Kdo a kam vyrazil? Přeci studenti našeho gymnázia a to ročníků prima, kvinta a 1.A. Vydali jsme se do Slovanského hradiště v Mikulčicích. V úvodu všechny uvítaly dvě milé průvodkyně, které se nás ihned ujaly a předvedly své umění vyprávět o hradišti a jeho okolí. První skupinka, prima, byla uvedena do hlavní budovy, ...

Nahoru

Znalost historie je důležitá

P4300048Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v aule školy konalo setkání pro studenty ruštiny ze tříd kvarty, kvinty, sexty a septimy s paní Valentinou Šmidt. Paní Valentina, rodilá Ruska žijící v Brně, si pro nás připravila povídání hlavně o druhé světové válce ve spojitosti s osudy své rodiny. Překvapilo nás, že měla bohaté vzpomínky a široké znalosti o životě svých prarodičů. Líbily se nám fotografie, dokumenty, různá ocenění i medaile, které nám ukázala buď prostřednictvím prezentace, ...

Nahoru

EUROREBUS 2015 – družstvo sekundy zvítězilo ve své kategorii v krajském kole

20150426_135122Nezúčastnit se soutěže Eurorebus? Tato otázka na začátku školního roku snad ani nemohla nikoho napadnout. Vždyť letošní ročník byl dvacátý a tedy jubilejní. Právě sekunda má již jednu zkušenost za sebou. V loňském školním roce se do soutěže s chutí zapojila a skončila na jedenáctém místě. Žádná sláva, ale pro začátek se určitě zkušenosti posbírané během soutěže hodily. Jak asi dopadneme letos, říkali jsme si v neděli 26. dubna ráno, když jsme z Velkých Pavlovic odjížděli do Brna. Družstvo sekundy ve složení Jana Zámečníková, Lukáš Pejchl a Štěpán Prokeš však bylo v pohodě.

Nahoru

Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!

Tak se jmenovalo divadelní představení na motivy díla K. H. Máchy Máj, které jsme navštívili 24. dubna 2015 v divadle Polárka v Brně.  Jako každý všední den jsme se sešli ve třídě a zapsali absenci. Pak už bylo všechno jinak. Byli jsme poučeni, jak se máme chovat v divadle, nastoupili jsme do autobusu a za hodinu jsme byli v Brně na ulici Tučkova. Do samotného představení nám zbývalo 20 minut. Museli jsme zrychlit krok tak, abychom seděli v prvních řadách a viděli i na ponožky herců, jak nám řekla Mgr. Tomková.

DSC_0210
DSC_0214
DSC_0219 (1)
Nahoru

Mezinárodní projektové setkání mládeže

P4205376V těchto dnech se v našem městě koná mezinárodní projektové setkání mládeže v rámci projektu Erasmus +, které organizačně a programově zajišťuje Gymnázium Velké Pavlovice s podporou města. Přivítání partnerů projektu z Polska, Rumunska, Řecka, Turecka a Španělska se uskutečnilo na radnici města za účasti starosty Ing. Pavla Procházky v pondělí 20. dubna 2015. Zázemí pro uskutečnění vzdělávacího programu jsme našli v Ekocentru Trkmanka. Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a klade si za cíl zvýšit kvalitu a inovativnost vzdělávacího procesu, rozšířit komunikační a jazykové dovednosti studentů. V rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na E-learning, platformu Moodle, vznikne řada nových vzdělávacích a studijních materiálů, které tvoří vyučující z jednotlivých států. Pro účastníky projektu jsme připravili návštěvu lednického zámku, přilehlých zahrad, skleníku a minaretu. V programu nesmí chybět procházky a poznání našeho města, které doplňují podvečerní program našich partnerů. Všem, kteří se na projektu podílejí, přejeme hladký průběh, aby hosté odjížděli s pocitem příjemně prožitých dnů ve Velkých Pavlovicích.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

2. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

Tento týden (8. 3. – 13. 3. 2015) probíhá ve Španělsku 2. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří budou společně pracovat na své myšlence vytvořit pro své studenty moodle platformu a zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní Mgr. Zdeněk Sovadina, ICT koordinátor, Mgr. Zdeněk Loskot a Mgr. Pavla Míchalová. Hlavním koordinátorem zmiňovaného projektu je Polsko. Celé setkání probíhá v neformální, přátelské atmosféře.

20150309_111055
20150309_192546
20150310_120958
20150310_165222
20150310_173726
IMG_20150310_132221

1. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

PB240072Tento týden (24. 11. 28. 11. 2014) probíhá v Polsku 1. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří již třetí den společně pracují na svém projektu, jenž si bere za cíl vytvořit pro své studenty moodle platformu a ulehčit jim, a tím zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní pan ředitel Vlastimil Kropáč, koordinátor projektu Stanislav Rubáš, ICT koordinátor Zdeněk Sovadina a v neposlední řadě i Petr Kadlec,

Nahoru

„Cloud je budoucnost vzdělávání“

„Cloud je budoucnost vzdělávání“ je název projektu, který akceptovalo MŠMT v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a naše Gymnázium Velké Pavlovice vystupuje v tomto projektu jako partner. Výše finančního příspěvku pro naši školu je v celkové částce 539 840,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje tyto povinné aktivity: 

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce, Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky a Evaluace.

Těší nás, že námi podané projektové žádosti jsou dobře připravené a následně podpořené. Očekáváme, že realizace projektu přispěje k dalšímu profesnímu růstu našich pedagogů.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Erasmus+: Comenius KA2

erasmusS potěšením oznamujeme přátelům školy, že jsme se zúčastnili projektu ERASMUS+: COMENIUS. Na jaře jsme byli sice s žádostí KA 1 úspěšní, ale byli jsme zařazeni na pozici náhradníka. Přestože i toto jsme považovali za úspěch, nyní jsme se dozvěděli, že Evropská komise dne 24. 9. 2014 odsouhlasila naši žádost KA 2, název projektu: E-learning in school practice in modern secondary schools ac ross Europe: Let us take up the challenge together. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Dané školy si budou vyměňovat nejenom počítačové zkušenosti, ale budou se i setkávat v jednotlivých zemích. I toto je příležitost pro další vzdělávání studentů a pedagogů.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2013/2014.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Aktuálně

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
MENSA České republiky
www.deti.mensa.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree