Anketa

Aktuality:
 

STUŽKOVÁNÍ ANEB MATURITA SE BLÍŽÍ

PB133449Podzimní čas je neodmyslitelně spjat s akcí zvanou STUŽKOVÁNÍ. Maturanti přijmou od třídní učitelky a vedení školy stužku a šerpu, kterou se stanou řádnými maturanty. V pátek 13. listopadu proběhla stužkování dvě. Nejdříve třída 4. A stanula před zraky svých rodičů, aby mohla s nimi sdílet tento neopakovatelný okamžik, podobně jako oktáva, která přijala své stužky a šerpy o hodinu později.  Vše bylo zpříjemněno hudbou studentů, připravenými prezentacemi plnými fotografií, které dokumentovaly cestu od počátku studia na gymnáziu po maturitní ročník. Závěrem zazněla studentská hymna. Cesta k maturitě nyní oficiálně začíná…

Nahoru

Návrat do první republiky aneb Retroden na gymnáziu

20151118_094432Další akcí Studentského parlamentu při Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích byl Retroden. Tato akce proběhla již potřetí. V loňském roce zachytila dobu druhé poloviny 20. století, letos zástupci jednotlivých tříd na zasedání studentského parlamentu rozhodli o tematickém zaměření na období první republiky, tj. let 1918 – 1938. Ve středu 18. listopadu jsme byli překvapeni nečekaným počtem studentů, ...

Nahoru

Burza knih

20151116_094045V pondělí 16. 11. 2015 se na naší škole konala burza knih. Pro všechny z nás, kteří se podíleli na pořádání této akce, to byl nelehký úkol. Když nadešel den D, byli jsme nervózní a plní očekávání, jestli si přijde někdo něco koupit, ale udělali jsme všechno, co bylo nutné: od vylepování plakátů až po vybrání dostatku knížek od našich drahých spolužáků. Nezbývalo nám nic jiného, než čekat a doufat. Po návalu lidí, kteří se nám o velké přestávce nahrnuli do auly, jsme pochopili, že tahle akce tak špatná nebude. Až na pár nedokonalostí bylo všechno v pořádku. Myslím si, že studenty nalákaly nízké ceny knih a jejich pestrost. Podle mého názoru byla burza velmi úspěšná a milovníkům knih, mezi něž se počítám, se velice líbila.

Natálie Stávková, sexta

Nahoru

Listujeme – tentokrát Ekonomií dobra a zla

Dne 10. listopadu jsme opět po roce usedli do velkopavlovického kina na další LiStOVáNí, tentokrát s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným. Jedná se o cyklus scénického čtení, kdy je čtení knihy doprovázeno nejrůznějšími rekvizitami či hudbou. Letos nám byla představena kniha Ekonomie dobra a zla od Tomáše Sedláčka, která se stala českým bestsellerem roku 2009 a slaví úspěchy po celém světě. Kniha nám je důkazem, že ekonomie nemusí být pouze nudná a nezábavná.

Nahoru

Kurz první pomoci, KPR + AED

20151109_085109Pondělí obvykle nemá nikdo rád….ovšem to se nechá říct o pondělku 9. listopadu. Běžnou výuku totiž nahradilo tříhodinové cvičení se záchranným systémem JMK. Čtyři členové Policie ČR a jedna lékařka nás provedli čtyřmi stanovišti, na nichž jsme si nejprve vysvětlili jak provádět resuscitaci, použít automatizovaný externí defibrilátor, dostat člověka do stabilizované polohy a vyprostit motorkáře z helmy.

Nahoru

Literární dílna 2015

DSC_0364Slovo, slova, svár slov a mysli… Po roce se opět konal již osmý ročník literární dílny, kterou připravila Mgr. Lenka Marková a Mgr. Renata Bláhová. Dílny se zúčastnili studenti Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše, Brno a Gymnázia Velké Pavlovice. Páteční den začal dramatickou výchovou v SVČ Lužánky. Zde si paní Rychetská pouze pro nás připravila program v pojetí publicistiky. V tematice publicistické se nesla celá třídenní literární dílna.

Nahoru

Gymnázium mělo dveře dokořán

PB040308Dne 4. listopadu 2015 se na našem gymnáziu uskutečnil v tomto školním roce první Den otevřených dveří, který byl především určen budoucím uchazečům o studium a jejich rodičům. Po celý den se střídaly návštěvy dětí, které přicházely většinou v doprovodu rodičů. Příchozím návštěvám se věnovali pověření pracovníci a studenti školy. Poskytovali informace o studiu, o možnostech výuky cizích jazyků, o sportovních a mimoškolních aktivitách. Zodpovídali otázky na dojíždění, na úspěšnost studentů v nových maturitních zkouškách a na jejich výsledky v přijímacím řízení na vysoké školy. Příchozí návštěvy si mohly školu poprvé prohlédnout po rozsáhlejší rekonstrukci, mohly se zapojit do vědomostní soutěže a zhlédnout práci žáků v jednotlivých dílnách, které byly zaměřené na přírodovědné a humanitní předměty. Během celého dne si mohly děti vyzkoušet testy nanečisto z matematiky a českého jazyka. Všem dětem a jejich rodičům děkujeme za účast a těm, kteří na tento den zapomněli, sdělujeme, že dne 13. ledna 2016 budeme pořádat druhý Den otevřených dveří.

Vyhodnocení soutěže

  1. cena                Zuzana Schmalzová, Podivín
  2. cena                Julie Veverková, Vrbice
  3. cena                Klára Zborovská, Velké Pavlovice

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Nahoru

„Za jazykem do světa“ aneb studijně-poznávací zájezd studentů gymnázia do Anglie – Londýna 6. - 12. září 2015

DSC_0442Díky získanému projektu Evropské unie, finančně podporujícímu jazykové vzdělávání, se naší škole podařilo již na samotném počátku nového školního roku opět zorganizovat zahraniční studijně-poznávací zájezd, tentokrát pro 30 nejúspěšnějších studentů, držitelů ředitelské pochvaly za reprezentaci školy v minulém školním roce. Ten měl být další odměnou za jejich aktivní přístup ke studiu a mimořádné úspěchy. Zájezd se uskutečnil ve druhém zářijovém týdnu a jeho cílem bylo poskytnout studentům možnost bezprostředního kontaktu se zemí studovaného jazyka a jejím hlavním městem, rozvíjení jazykové zručnosti pomocí rodilých mluvčích a motivovat studenty k dalšímu studiu důležitého světového jazyka. Přes velké věkové rozdíly (zájezdu se zúčastnili studenti od sekundy až po maturanty) vytvořili studenti prakticky okamžitě výbornou skupinu, držící pohromadě, podporující se navzájem, takže i ti nejmladší se cítili dobře a bezpečně.

Nechme však promluvit jednoho z účastníků tohoto zájezdu, který nám zprostředkuje studentský pohled na uvedenou školní akci:

INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO-300x76

Erasmus+: Tým gymnázia v Rumunsku

foto 1Ve dnech 14. – 20. září 2015 probíhá projektová schůzka Erasmus + v rumunském městě Craiova. Tohoto setkání se účastní naši tři pedagogové, kteří jsou do projektu již od samého počátku zapojeni. Koordinátor projektu PhDr. Stanislav Rubáš, učitel anglického jazyka Mgr. Zdeněk Loskot a náš ICT kolega Mgr. Zdeněk Sovadina.V neděli 14. září odletěl náš tým v ranních hodinách z letiště Vídeň - Schwechat do rumunského hlavního města. Zde na nás již čekali naši ostatní partneři, se kterými jsme se přivítali a vzápětí se mikrobusem vydali na poměrně dlouhou cestu vedoucí do krásného transylvánského městečka Bran.

ZMĚNA ŠKOLNÍHO SPOJE DO VELKÝCH PAVLOVIC

Od úterý 1. září 2015 od 7.00 hodin platí tato změna:

ODJEZD ŠKOLNÍHO SPOJE DO VELKÝCH PAVLOVIC JE ZE ZASTÁVKY V NĚMČIČKÁCH V OPAČNÉM SMĚRU VE DŘÍVĚJŠÍM ČASE SMĚR BOŘETICE  A PŘÍMO DO VELKÝCH PAVLOVIC!

Důvodem změn je přeplňování spoje 4 linky 551 bořetickými cestujícími, kteří nechtějí jet dobrovolně o 10 minut dříve prázdným autobusem přes Němčičky do Velkých Pavlovic. Toto způsobuje krom přeplnění spoje 4 jeho každodenní zpoždění během školního roku, čili i pozdní příchod žáků a studentů do škol ve Velkých Pavlovicích a dále zpožďování následného přípoje linky 542 směr Břeclav, který na něj musí ve Velkých Pavlovicích velmi často čekat. Toto zpoždění se pak přenáší dále až do Břeclavi.

Na základě výše uvedených problémů bylo rozhodnuto pro jediné možné řešení – a sice otočení pořadí obsluhy obce Němčičky školních spojů 71 a 74 linky 551. Do současných letních školních prázdnin jel daný autobus ráno po 7. hodině z Velkých Pavlovic přímo mimo Němčičky do Bořetic, odkud jel dále přes Němčičky do Velkých Pavlovic. Od 1. 9. 2015 bude toto „kolečko“ otočeno, čili nejprve pojede z Velkých Pavlovic přes Němčičky do Bořetic.

Jízdní řád ke stažení:

http://www.idsjmk.cz/jrady/551.pdf?date=30.08.2015

Informace:

www.idsjmk.cz, www.dpmb.cz

Další projektová aktivita na naší škole podpořené EU

opvklogo

V minulém týdnu jsme s potěšením obdrželi kladné vyjádření z Ministerstva školství v Praze k naší žádosti v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za cíl tohoto projektu je považována podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky mateřského a cizích jazyků. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické ve vzdělávání žáků České republiky.

Uvedené aktivity byly pro účely výzvy omezeny do šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků mohly vybrat. Školy si libovolně vybraly ty šablony, které jim pro realizaci v podmínkách školy nejlépe vyhovovaly a jsou pro ně nejvíce potřebné. Šablony byly definovány MŠMT tak, aby popsané činnosti, výstupy klíčových aktivit či počty zapojených žáků a pedagogů byly jednoznačně vymezeny, ale přitom poskytovaly školám prostor pro vlastní způsob realizace.

Z nabízených klíčových aktivit si Gymnázium Velké Pavlovice vybralo dvě: čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Čtenářské dílny budou součástí výuky mateřského jazyka na nižším stupni gymnázia. Díky tomuto projektu bude naše školní knihovna obohacena o 100 nových knih. Na zahraniční pobyt žáků bude koncem června vypsáno výběrové řízení pro zprostředkovatele těchto služeb. Projekt byl odsouhlasen pro 30 žáků, kteří by na podzim odjeli na jazykový kurz do Londýna, a pro 10 žáků, kteří by odjeli do Hamburku. Společně se žáky vycestují i učitelé anglického a německého jazyka. Přínosem této aktivity je podpora zájmu žáků o cizí jazyky, možnost poznat jinou zemi a s ní i místní kulturu. Kurzů se budou účastnit žáci, kteří dosahují dlouhodobě výborných výsledků v daném předmětu.

PaedDr. Vlastimil Kropáč

Mezinárodní projektové setkání mládeže

P4205376V těchto dnech se v našem městě koná mezinárodní projektové setkání mládeže v rámci projektu Erasmus +, které organizačně a programově zajišťuje Gymnázium Velké Pavlovice s podporou města. Přivítání partnerů projektu z Polska, Rumunska, Řecka, Turecka a Španělska se uskutečnilo na radnici města za účasti starosty Ing. Pavla Procházky v pondělí 20. dubna 2015. Zázemí pro uskutečnění vzdělávacího programu jsme našli v Ekocentru Trkmanka. Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a klade si za cíl zvýšit kvalitu a inovativnost vzdělávacího procesu, rozšířit komunikační a jazykové dovednosti studentů. V rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na E-learning, platformu Moodle, vznikne řada nových vzdělávacích a studijních materiálů, které tvoří vyučující z jednotlivých států. Pro účastníky projektu jsme připravili návštěvu lednického zámku, přilehlých zahrad, skleníku a minaretu. V programu nesmí chybět procházky a poznání našeho města, které doplňují podvečerní program našich partnerů. Všem, kteří se na projektu podílejí, přejeme hladký průběh, aby hosté odjížděli s pocitem příjemně prožitých dnů ve Velkých Pavlovicích.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

2. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

Tento týden (8. 3. – 13. 3. 2015) probíhá ve Španělsku 2. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří budou společně pracovat na své myšlence vytvořit pro své studenty moodle platformu a zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní Mgr. Zdeněk Sovadina, ICT koordinátor, Mgr. Zdeněk Loskot a Mgr. Pavla Míchalová. Hlavním koordinátorem zmiňovaného projektu je Polsko. Celé setkání probíhá v neformální, přátelské atmosféře.

20150309_111055
20150309_192546
20150310_120958
20150310_165222
20150310_173726
IMG_20150310_132221

1. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

PB240072Tento týden (24. 11. 28. 11. 2014) probíhá v Polsku 1. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří již třetí den společně pracují na svém projektu, jenž si bere za cíl vytvořit pro své studenty moodle platformu a ulehčit jim, a tím zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní pan ředitel Vlastimil Kropáč, koordinátor projektu Stanislav Rubáš, ICT koordinátor Zdeněk Sovadina a v neposlední řadě i Petr Kadlec,

Nahoru

„Cloud je budoucnost vzdělávání“

„Cloud je budoucnost vzdělávání“ je název projektu, který akceptovalo MŠMT v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a naše Gymnázium Velké Pavlovice vystupuje v tomto projektu jako partner. Výše finančního příspěvku pro naši školu je v celkové částce 539 840,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje tyto povinné aktivity: 

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce, Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky a Evaluace.

Těší nás, že námi podané projektové žádosti jsou dobře připravené a následně podpořené. Očekáváme, že realizace projektu přispěje k dalšímu profesnímu růstu našich pedagogů.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Erasmus+: Comenius KA2

erasmusS potěšením oznamujeme přátelům školy, že jsme se zúčastnili projektu ERASMUS+: COMENIUS. Na jaře jsme byli sice s žádostí KA 1 úspěšní, ale byli jsme zařazeni na pozici náhradníka. Přestože i toto jsme považovali za úspěch, nyní jsme se dozvěděli, že Evropská komise dne 24. 9. 2014 odsouhlasila naši žádost KA 2, název projektu: E-learning in school practice in modern secondary schools ac ross Europe: Let us take up the challenge together. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Dané školy si budou vyměňovat nejenom počítačové zkušenosti, ale budou se i setkávat v jednotlivých zemích. I toto je příležitost pro další vzdělávání studentů a pedagogů.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2013/2014.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
MENSA České republiky
www.deti.mensa.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree