Anketa

Aktuality:

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Konec školního roku, který jste jistě mnozí již dlouho toužebně očekávali, je tu. Všechny písemky máte již úspěšně za sebou a známky na vysvědčení odpovídají vašemu vynaloženému úsilí.

Přejeme vám, aby o prázdninách nebyly vaše dny prázdné, ale aby se naplnily dobrodružstvím, poznáváním nových míst, dováděním, legrací, smíchem, táboráky, sluníčkem, koupáním, hrami, pohodou....
Ať prázdninový čas běží pomaleji než čas školní a ať jsou kolem vás jen dobří lidé!

sluníčko

Studentská akademie

Úprava posledních detailů, nervozita, tréma, můžeme začít? Tak asi vypadalo pár posledních okamžiků před zahájením historicky první studentské akademie velkopavlovického gymnázia. Poté však zdatná trojice moderátorů ve složení Aleš Omyla, Libor Barvík a Tereza Slámová přivítala sokolovnu zcela zaplněnou diváky. Rodiče vystupujících studentů, jejich starší sourozenci, bývalí spolužáci, absolventi či jiní přátelé studentské zábavy se přišli podívat, jak se žáci gymnázia pod záštitou studentského parlamentu vypořádali s nelehkým úkolem a cílem, který si stanovili.

Nahoru

Další projektová aktivita na naší škole podpořené EU

opvklogo

V minulém týdnu jsme s potěšením obdrželi kladné vyjádření z Ministerstva školství v Praze k naší žádosti v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za cíl tohoto projektu je považována podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky mateřského a cizích jazyků. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické ve vzdělávání žáků České republiky.

Uvedené aktivity byly pro účely výzvy omezeny do šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků mohly vybrat. Školy si libovolně vybraly ty šablony, které jim pro realizaci v podmínkách školy nejlépe vyhovovaly a jsou pro ně nejvíce potřebné. Šablony byly definovány MŠMT tak, aby popsané činnosti, výstupy klíčových aktivit či počty zapojených žáků a pedagogů byly jednoznačně vymezeny, ale přitom poskytovaly školám prostor pro vlastní způsob realizace.

Z nabízených klíčových aktivit si Gymnázium Velké Pavlovice vybralo dvě: čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Čtenářské dílny budou součástí výuky mateřského jazyka na nižším stupni gymnázia. Díky tomuto projektu bude naše školní knihovna obohacena o 100 nových knih. Na zahraniční pobyt žáků bude koncem června vypsáno výběrové řízení pro zprostředkovatele těchto služeb. Projekt byl odsouhlasen pro 30 žáků, kteří by na podzim odjeli na jazykový kurz do Londýna, a pro 10 žáků, kteří by odjeli do Hamburku. Společně se žáky vycestují i učitelé anglického a německého jazyka. Přínosem této aktivity je podpora zájmu žáků o cizí jazyky, možnost poznat jinou zemi a s ní i místní kulturu. Kurzů se budou účastnit žáci, kteří dosahují dlouhodobě výborných výsledků v daném předmětu.

PaedDr. Vlastimil Kropáč

ERICE

ErikaZáří je zvláštní měsíc. Jistě, každý člověk se k němu upíná jiným způsobem. Strach, obava, radost? Pro nás pedagogy je návratem do školy, začátkem nového školního roku, přivítání odpočatých a učeníchtivých žáků, ale i poznáním nových tváří. Před čtyřmi lety k nám do prvního ročníku čtyřletého studia nastupovala nová žákyně, Erika Lískovcová. Proč zmiňovat právě její jméno?

Erika byla žačkou zdravotně znevýhodněnou, ke svému životu potřebovala invalidní vozík. Spousta věcí a činností je námi považována za samozřejmost, ale teprve po setkání s Erikou si každý uvědomil, že nic není jen tak…  „Její studium může být rozloženo na více let než pouhé čtyři,“ zněla slova speciální pedagožky z Kociánky, Domova pro osoby se zdravotním postižením. Mohlo, ale Erika to od začátku nechtěla. A proto začal boj s náročností studia i časem – Erika měla sice na pomoc asistentku, kterou jí dělala maminka, ale přesto se učit musela jako ostatní spolužáci. Dopolední vyučování bylo mnohdy náročné, odpoledne, dle doporučení lékařů, se mohla připravovat jen pár hodin. Pedagogové v náročnosti příprav nedělali rozdíly, byli neústupní, nic se Erice nepromíjelo, vše musela zvládnout jako ostatní.

V minulém školním roce si jistě pamatujete, že se gymnázium ve spolupráci s veřejností snažilo zpříjemnit Eričiny volné chvíle, a proto uspořádalo sbírku na její chodítko – to Erice pomohlo uvolnit svaly a vertikalizovat tělo.

Erika se na konci května stala naší absolventkou, letos totiž v řádném termínu odmaturovala. Její každodenní příprava přispěla k pěknému výsledku maturitní zkoušky. Obzvláště Eričina ústní maturitní zkouška z českého jazyka, která spočívá v rozboru přečtených knih, byla skvělá.  Je nadšenou čtenářkou, svojí pílí a vůlí překonala mnohé spolužáky.

Erika byla přijata na filozofickou fakultu, a proto jí gratulujeme. Ale děkujeme za to, že obohatila naše životy.

Mgr. Renata Bláhová

Vědomostní soutěž EUROREBUS – celostátní kolo v Praze 15. června 2015

DSCN1467Je chladné ospalé ráno, pondělí 15. června 2015. Na věžních hodinách kostela právě velká ručička udělala jeden ze svých mnoha kroků, ukázala čas 4.45, a Velké Pavlovice se probudily do nového týdne. Družstvo studentů sekundy – Janu Zámečníkovou, Lukáše Pejchla a Štěpána Prokeše čeká dlouhá cesta do Prahy na celostátní kolo 20. ročníku Vědomostní soutěže EUROREBUS 2015. Na všech je vidět tíha odpovědnosti za úspěšnou reprezentaci školy.

Nahoru

Informace ze školní jídelny

Výdejní doba obědů ve školní jídelně od 22. 6. - 26. 6. 2015

Pondělí  11.15 – 13.30 hodin

Úterý     11.00 – 13.30 hodin

Středa   11.00 – 13.30 hodin

Čtvrtek  11.00 – 13.30 hodin

Pátek       9.00 – 11.00 hodin

Informace pro rodiče - balíčky školních sešitů

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám nabídli možnost zprostředkování nákupu základních učebních pomůcek (balíčků školních sešitů), pro Vaše dítě, které v příštím školním roce (2015 – 2016) bude navštěvovat naši školu. Budete-li mít o naši nabídku zájem, pošlete prosím do 19. června 2015 třídnímu učiteli Vaší dcery (Vašeho syna) níže uvedenou finanční částku.

Za vybrané peníze budou formou hromadné objednávky nakoupeny balíčky sešitů, které začátkem nového školního roku Vaše děti obdrží ve škole. Nejen, že ušetříte, ale odpadnou Vám hlavně starosti s jejich nákupem. Seznam pomůcek (školních sešitů), které Vaše dítě obdrží, můžete získat u třídní učitelky nebo na webových stránkách školy: www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

Pro jednotlivé ročníky pomůcky stojí:

                                   Prima              270,-Kč

                                   Sekunda          210,-Kč

                                   Tercie              195,-Kč

                                   Kvarta             165,-Kč

                                   Kvinta, 1.A      165,-Kč

  PaedDr. Kropáč Vlastimil v. r., ředitel školy

Diskuze - Postavení žen ve společnosti

V rámci organizace Kecejme do toho, proběhla v Brně ve středu 17. června diskuze na téma: Postavení žen ve společnosti.  Tyto diskuze probíhají po celé republice a probírají aktuální témata, o kterých bychom se neměli bát mluvit. Poslední dvě diskuze proběhnou příští týden v Praze. Jak jsem již uvedla, diskuze v Brně se nesla ve znamení hlavní otázky, zda žena opravdu patří jen do kuchyně a muž jen do práce. Ať už je to pozitivní či negativní, generová diskriminace existuje. A my všichni jsme se shodli, že je to problém, který by se měl řešit, a měli bychom se přestat bát o tom mluvit. Cílem diskuze bylo podívat se na tento problém z více stran, a proto na ni bylo pozváno i několik čestných hostů.

DSC_0029
DSC_0035
Nahoru

Školní výlet kvarty – červen 2015

DSC_0024Dne 11. června se naše třída kvarta společně s panem učitelem Tesařem a jeho manželkou vypravili na školní výlet do Českého ráje. Vstávali jsme v brzkých ranních hodinách, ale všichni jsme se moc těšili, takže nám to nevadilo. Výlet začal dlouhou a únavnou cestou nejdříve plnou lokálkou do Zaječí, odtud ještě plnějším rychlíkem do Brna a pak dalšími třemi vlaky s přestupy v Pardubicích a Hradci Králové. Po několika hodinách jsme konečně dorazili do Jičína, města, které je označováno jako brána do Českého ráje. Na nádraží jsme si nechali v úschovně batohy a pak, nyní už o něco lehčí, jsme vyrazili na prohlídku jednoho z cílů našeho výletu.

Nahoru

Prima - školní výlet do Brna

IMG_4110Brno je největším městem jižní Moravy, ale i přesto byly naše znalosti o historii Brna do výletu, který se konal ve čtvrtek 4. 6. 2015, nedostatečné. Právě proto si naše třída prima zvolila, že na výlet letos pojedeme prozkoumat historické centrum Brna. Do Brna jsme přijeli spěšným vlakem a zamířili jsme k prvnímu cíli našeho programu. Tím byl hrad Špilberk. Když jsme se celí udýchaní a rozehřátí dostali na kopec, čekala nás návštěva chladných Kasemat. Nejdříve nám průvodce řekl zajímavosti o historii hradu a následoval bod, na který se všichni těšili.

Nahoru

STEZKA BOSOU NOHOU VALTICE - SCHRATTENBERG

V úterý ráno 16. června 2015 se celá naše třída tercie společně s osmou třídou Základní školy v Podivíně a několika učiteli vydala zdolat valtickou stezku Bosou nohou. Ta je v Česku raritou díky tomu, že je výjimečná a turisti si občas doopravdy zašpiní nohy. Po setkání se „základkou“ a spolužáky z okolí jsme pokračovali dál autobusem až do Valtic. Tam na nás čekalo nejdříve dvoukilometrové stoupání k prvnímu zastavení naší stezky, k malé rozhledně na rozhraní tří států. Zde jsme si mohli vyzout boty a jít po krátké kamenité cestě k výškové stavbě. Během pětikilometrové trasy jsme zastavovali na jednotlivých stanovištích a plnili rozmanité úkoly - například jsme přecházeli přes chatrný most, běželi na válci, sjížděli po skluzavce nebo zdolávali vyvýšené překážky.

Nahoru

Ondráš a Juráš - divadlo Polárka

Ráno 16. 6. 2015 jsme se my, žáci primy a sekundy, vydali v hojném počtu místo  pravidelného vyučování do divadla Polárka v Brně.Představení vyprávělo o zbojníkovi Ondřeji z Janovic, zvaném Ondráš. Děj byl zpracován podle dávné místní pověsti z Beskyd z okolí Lysé hory. Ondráš se narodil v rodině janovického fojta, ale nechtěl jít ve stopách svého otce.  Našel si také milou Barborku, ale ta byla už vdaná za učitele, kterého nakonec ve rvačce Ondráš smrtelně zranil. .....

Absolventi velkopavlovického gymnázia převzali vysvědčení

P6050249Maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 na našem gymnáziu byly vyhodnoceny a studenti maturitních tříd převzali v pátek 5. června 2015 v aule školy při slavnostním setkání maturitní vysvědčení. Slavnostnímu setkání byl přítomen místostarosta města pan Petr Hasil, který absolventům školy popřál hodně štěstí a elánu do vysokoškolského studia. Ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč seznámil studenty a přítomné s výsledky maturitních zkoušek. V třídě oktáva s třídní učitelkou Mgr. Stanislavou Tomkovou a třídě 4. A s třídní učitelkou Ing. Marií Holáskovou maturovalo celkem 29 studentů. Maturitní vysvědčení s vyznamenáním získalo 10 studentů.   

Noví maturanti rozšířili počty absolventů našeho gymnázia a složením zkoušky dospělosti si otevřeli dveře k další životní cestě, které pro mnohé bude pokračovat dalším studiem. Držíme jim palce na cestě za splněním jejich životního cíle.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Nahoru

Poznávací zájezd do Anglie a Francie

P5191863

Letos jsme se opět vypravili na britské ostrovy. Kromě vysněného starobylého Londýny nás zaujal také Land’s End – nejzápadnější místo Anglie. Naše oko padlo také na Paříž – město plné protikladů. Vzhledem k délce cesty se náš pobyt mimo domov protáhl na sedm dní, bylo tedy třeba vzít trochu více zásob.

Jízda přes Evropu probíhala bez komplikací, většina z nás po druhém filmu usnula a probudila se teprve při noční jízdě trajektem přes kanál La Manche.Od bílých útesů britského přístavu Dover je to už jen kousek do Londýna, který jsme mohli obdivovat jeden krátký den. Neodradilo nás ani typicky deštivé britské počasí, a tak jsme zhlédli památky jako Trafalgarské náměstí, the Tower, Tower Bridge a mnohé další.

Nahoru

Císařská Vídeň

imagesCAYD4YNNTak byl nazván náš výlet do hlavního města Rakouska, Vídně. Sešli jsme se v 7.45 před školou, poté nasedli do autobusu, kde jsme si poslechli referáty o místech, která navštívíme.  Všichni jsme netrpělivě čekali, až Vídeň uvidíme -  tak jsme se těšili. Jako první směřovaly naše kroky do parku Schönbrunn, ve kterém se nachází majestátní barokní zámek. Park byl doslova dechberoucí, všude byly nádherné stromy, keře, květiny a hlavně růže všech barev. Po procházce v parku jsme se vydali do labyrintu. Tam jsme bloumali a hledali cestu ven, fotili se v optických zrcadlech, a tím jsme se všichni vrátili do dětských let.  Také jsme si pohráli na místním hřišti. V poledne jsme nedočkavě vyrazili do ZOO.

Mezinárodní projektové setkání mládeže

P4205376V těchto dnech se v našem městě koná mezinárodní projektové setkání mládeže v rámci projektu Erasmus +, které organizačně a programově zajišťuje Gymnázium Velké Pavlovice s podporou města. Přivítání partnerů projektu z Polska, Rumunska, Řecka, Turecka a Španělska se uskutečnilo na radnici města za účasti starosty Ing. Pavla Procházky v pondělí 20. dubna 2015. Zázemí pro uskutečnění vzdělávacího programu jsme našli v Ekocentru Trkmanka. Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a klade si za cíl zvýšit kvalitu a inovativnost vzdělávacího procesu, rozšířit komunikační a jazykové dovednosti studentů. V rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na E-learning, platformu Moodle, vznikne řada nových vzdělávacích a studijních materiálů, které tvoří vyučující z jednotlivých států. Pro účastníky projektu jsme připravili návštěvu lednického zámku, přilehlých zahrad, skleníku a minaretu. V programu nesmí chybět procházky a poznání našeho města, které doplňují podvečerní program našich partnerů. Všem, kteří se na projektu podílejí, přejeme hladký průběh, aby hosté odjížděli s pocitem příjemně prožitých dnů ve Velkých Pavlovicích.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

2. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

Tento týden (8. 3. – 13. 3. 2015) probíhá ve Španělsku 2. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří budou společně pracovat na své myšlence vytvořit pro své studenty moodle platformu a zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní Mgr. Zdeněk Sovadina, ICT koordinátor, Mgr. Zdeněk Loskot a Mgr. Pavla Míchalová. Hlavním koordinátorem zmiňovaného projektu je Polsko. Celé setkání probíhá v neformální, přátelské atmosféře.

20150309_111055
20150309_192546
20150310_120958
20150310_165222
20150310_173726
IMG_20150310_132221

1. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

PB240072Tento týden (24. 11. 28. 11. 2014) probíhá v Polsku 1. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří již třetí den společně pracují na svém projektu, jenž si bere za cíl vytvořit pro své studenty moodle platformu a ulehčit jim, a tím zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní pan ředitel Vlastimil Kropáč, koordinátor projektu Stanislav Rubáš, ICT koordinátor Zdeněk Sovadina a v neposlední řadě i Petr Kadlec,

Nahoru

„Cloud je budoucnost vzdělávání“

„Cloud je budoucnost vzdělávání“ je název projektu, který akceptovalo MŠMT v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a naše Gymnázium Velké Pavlovice vystupuje v tomto projektu jako partner. Výše finančního příspěvku pro naši školu je v celkové částce 539 840,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje tyto povinné aktivity: 

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce, Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky a Evaluace.

Těší nás, že námi podané projektové žádosti jsou dobře připravené a následně podpořené. Očekáváme, že realizace projektu přispěje k dalšímu profesnímu růstu našich pedagogů.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Erasmus+: Comenius KA2

erasmusS potěšením oznamujeme přátelům školy, že jsme se zúčastnili projektu ERASMUS+: COMENIUS. Na jaře jsme byli sice s žádostí KA 1 úspěšní, ale byli jsme zařazeni na pozici náhradníka. Přestože i toto jsme považovali za úspěch, nyní jsme se dozvěděli, že Evropská komise dne 24. 9. 2014 odsouhlasila naši žádost KA 2, název projektu: E-learning in school practice in modern secondary schools ac ross Europe: Let us take up the challenge together. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Dané školy si budou vyměňovat nejenom počítačové zkušenosti, ale budou se i setkávat v jednotlivých zemích. I toto je příležitost pro další vzdělávání studentů a pedagogů.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2013/2014.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
MENSA České republiky
www.deti.mensa.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree