Anketa

Aktuality:

Sběr papíru

Ředitelství Gymnázia Velké Pavlovice a Hantály a. s.

vyhlašuje 1. kolo soutěže tříd a jednotlivců ve

SBĚRU  PAPÍRU

Do soutěže se mohou zapojit všechny třídní kolektivy a jednotlivci. Je nutné, aby odevzdaný papír byl tříděn na novinový, kartónový a ostatní papír  a byl  předem zvážen. Množství odevzdaného papíru nahlásí referent třídy panu Mgr. Zdeňku Sovadinovi.

Sběr proběhne ve dnech 21. a 22. října 2014.

Sběrový papír noste a skladujte za kinem u garáží (prostor mezi kinem a sportovním areálem).

Nejlepší třídní kolektiv a nejlepší jednotlivci budou oceněni.

Sběr papíru (258.2 kB)

„Cloud je budoucnost vzdělávání“

„Cloud je budoucnost vzdělávání“ je název projektu, který akceptovalo MŠMT v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a naše Gymnázium Velké Pavlovice vystupuje v tomto projektu jako partner. Výše finančního příspěvku pro naši školu je v celkové částce 539 840,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje tyto povinné aktivity: 

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce, Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky a Evaluace.

Těší nás, že námi podané projektové žádosti jsou dobře připravené a následně podpořené. Očekáváme, že realizace projektu přispěje k dalšímu profesnímu růstu našich pedagogů.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

18. ročník Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol

P1030957Ve dnech 8. a 9. října 2014 se v Hodoníně uskutečnil již 18. ročník „Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol“, který je určen pro žáky základních škol. Této tradiční akce se zúčastnili zástupci mnoha středních škol, mezi nimiž bylo i naše gymnázium. Zájemci z řad žáků základních škol a jejich rodiče se zajímali nejen o možnosti studia na jednotlivých školách, ale měli možnost zhlédnout módní přehlídku a účesovou tvorbu z příbuzných učebních oborů.

Nahoru

Když kniha ožije

Lukáš HejlíkVe středu 1.října 2014 se všechny třídy gymnázia shromáždily ve velkopavlovickém kině. Důvodem tohoto setkání bylo „Listování“. Jedná se o projekt, který vznikl v roce 2003, v němž účinkující čtou knihu za pomoci tzv. scénického čtení. Jinak řečeno, svůj ústní projev doprovázejí zvukovými efekty a divadelním hraním, aby diváka co nejvíce vtáhli do děje.

Kniha, kterou nám předvedlo trio Alan Novotný, Lenka Janíková a Lukáš Hejlík, se nazývá „Gottland“.

Nahoru

Erasmus+: Comenius KA2

erasmusS potěšením oznamujeme přátelům školy, že jsme se zúčastnili projektu ERASMUS+: COMENIUS. Na jaře jsme byli sice s žádostí KA 1 úspěšní, ale byli jsme zařazeni na pozici náhradníka. Přestože i toto jsme považovali za úspěch, nyní jsme se dozvěděli, že Evropská komise dne 24. 9. 2014 odsouhlasila naši žádost KA 2, název projektu: E-learning in school practice in modern secondary schools ac ross Europe: Let us take up the challenge together. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Dané školy si budou vyměňovat nejenom počítačové zkušenosti, ale budou se i setkávat v jednotlivých zemích. I toto je příležitost pro další vzdělávání studentů a pedagogů.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Literárně historická exkurze do Prahy

DSCF1918DEN 1.

Třídenní výlet do našeho hlavního města pro většinu z nás začínal bolestným vstáváním ve velmi brzkých ranních, (pro některé ještě pozdních nočních) hodinách, abychom stihli vlak. Sešli jsme se ještě pod rozsvěcující se noční oblohou a unavení jsme se vydali na dlouhou cestu do Prahy. Po příjezdu jsme se vydali k hotelu Olšanka, kde jsme měli strávit následující dvě noci a uložili jsme si do jeho útrob zavazadla. Poté už o několik kilo lehčí jsme pokračovali do redakce týdeníku Reflex, který pod záštitou vydavatele CNC sdílí budovu i s deníkem Blesk. Právě tam jsme započali naši exkurzi a jeden z redaktorů nás zasvětil jak do pracovních postupů, podmínek, ale i do poněkud kuriózních situací, do nichž se čas od času dostávají.

Nahoru

Za vítězství v soutěži v ruském jazyce do Ruska

petrohrad000Jazykový pobyt v Petrohradu 27. 10. - 2. 11. 2014

Jazykový pobyt pro vybrané studenty Gymnázia Velké Pavlovice (celkem 9 studentů) se uskutečnění na pozvání magistrátu Petrohradu, Vasileostrovského rajonu, a za organizační podpory občanského sdružení Kovčeg-Archa. Proč studenti tento pobyt získali?

- za opakované úspěchy v soutěži v ruském jazyce  ARS Poetika  - Puškinův památník. Každoročně se ruštináři umístili v regionálním kole v Brně na předních třech místech (v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), jako vítězové čtyři roky po sobě postoupili do celostátního kola, kde si od poroty vysloužili mimořádné ocenění (od 2011 každoročně), a to  i  ve více kategoriích (za kolektivní vystoupení 1x, v sólové recitaci Lubomír Krůza 3x, Vojtěch Antoš 2x, Viola Krausová 1x, v hudební kategorii Vanesa Hurtíková a Nela Škrobáková)

Nahoru

Studentský happening

P9120245Součástí  Zemědělské výstavy Dary jižní Moravy byl v pátek 12. září studentský happening s názvem „Propagace a popularizace výzkumu“, kterého se zúčastnili naši studenti. Čekal je zde velmi zajímavý a atraktivní program. V prostorách Ekocentra probíhaly prezentace jednotlivých pracovišť. Studenti si mohli prohlédnout úl se čmeláky, vyzkoušet dojení na umělém kravském vemeně. Připravena byla také ochutnávka sýrů, semínka lnu, výrobky z pohanky, produkty z konopí a další. Navštívili také II. ročník Zemědělské výstavy Dary jižní Moravy.

Všichni studenti si z dnešního dopoledne odnesli určitě spoustu zažítků.

Očekávané akce

Čtvrtek 6. 11. 2014

Josef Klíma - Zločin kolem nás (přednáška spojená s besedou o kriminalitě mládeže).


Pondělí 15. 12. 2014

Vánoční jarmark - organizovaný studentským parlamentem, uskuteční se před budovou gymnázia. Začátek ve 14.30 hodin.

Vánoční koncert v kostele se koná ve stejný den, po skončení jarmarku. Začátek v 17.00 hodin.

Poznáváme přírodu – poznáváme sebe - Workshop č. 1

Dne 22. 4. 2014 jsme se spolu se studenty našeho partnerského Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici zúčastnili projektu zvaného Poznáváme přírodu – poznáváme sebe. Tento projekt měl čtyři hlavní aktivity: mapovat sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic, poznat Lednicko-valtický areál jako kulturní památku zařazenou na seznam UNESCO, naučit se pracovat s astronomickým dalekohledem a zhodnotit míru biodiverzity v biocentru Zahájka.

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2012/2013.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree