Aktuality:

APRÍLES GYMNÁZIA VELKÉ PAVLOVICE 2014

DSC_0808Dne 5. 4. 2014 se ve večerních hodinách konal v prostorách disko klubu Millenium Velké Pavlovice charitativní koncert pro Nadační fond dětské onkologie Krtek. Vystoupili zde studenti ZUŠ Velké Pavlovice pod vedením pana učitele Míchala a cimbálová muzika pod vedením pana učitele Čecha.

Po sedmé hodině se na podiu vystřídaly skupiny The Calm Way, No. One, Šroti, Voxel a zpěvák Martin Kurc. Kromě zakoupení vstupného měli všichni možnost přispět i koupí triček nadace Krtek nebo obrazů studentů gymnázia Velké Pavlovice. Celkem se vybrala částka 38 138 Kč.

Za pomoc s organizací letošního Aprílesu děkujeme paní učitelce Michnové, panu učiteli Horáčkovi a panu učiteli Sovadinovi. Jsme také rádi za podporu všech sponzorů, kteří svým příspěvkem pomohli průběhu celé akce.

třída sexta a 2. A

Připravil jsem se – přišel jsem – postoupil! Do celostátního kola!

20140409_093055První účast a hned postup do celostátního kola – takto by se ve stručnosti dal shrnout fantastický úspěch trojčlenného družstva, které soutěžilo v Dějepisné soutěži gymnázií. Studenti Radek Hrábek, Vlastimil Jurečka a Petr Machač prokázali nejen rozsáhlé vědomosti v letošním tématu, jímž bylo období první a druhé československé republiky, ale také týmového ducha!

Sběr papíru

Ředitelství  a výbor SRPDŠ Gymnázia Velké Pavlovice

vyhlašuje soutěž tříd ve

SBĚRU  PAPÍRU

Do soutěže se mohou zapojit všechny třídní kolektivy a jednotlivci. Je vhodné, aby odevzdaný papír byl tříděn na novinový, kartónový a ostatní papír  a byl  předem zvážen. Množství odevzdaného papíru nahlásí referent třídy panu Mgr. Zdeňku Sovadinovi.

Sběr proběhne ve dnech 14. - 15. dubna 2014 

Sběrový papír noste a skladujte za kinem u garáží (prostor mezi kinem a sportovním areálem).

První třídní kolektiv a nejlepší jednotlivci budou oceněni.

Informace k písemné přijímací zkoušce pro osmileté a čtyřleté studium

Termín zkoušek:              1. termín 22. dubna 2014 – úterý

                                              2. termín 23. dubna 2014 - středa

Časový harmonogram:     8.00 – 8.10

                                              Administrace zkoušky z matematiky

                                              8.10 – 9.10

                                              Písemná práce z matematiky

                                              9.10 – 9.40

                                              Přestávka

                                              9.40 – 9.55

                                              Administrace písemné zkoušky z českého jazyka

                                              9.55 – 10.55

                                              Písemná zkouška z českého jazyka

                                              10.55

                                              Ukončení zkoušek a vyhodnocení

Povolené pomůcky:            Psací a rýsovací potřeby.

Kalkulačka, pravidla českého pravopisu a tabulky nejsou povoleny.

Uchazeči o studium se dostaví do školy nejpozději v čase určeném pro administraci jednotlivé zkoušky.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny dne 24. dubna 2014 na webových stránkách školy www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno do vlastních rukou, ale za doručené se považuje zveřejněním na webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole.

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

PaedDr. Kropáč Vlastimil v. r., ředitel školy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel Gymnázia Velké Pavlovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici školníka s termínem nástupu od 1. června 2014 nebo dle dohody.

Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zasílejte na adresu: Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, 691 06 Velké Pavlovice, nejpozději do 22. dubna 2014.

Podrobné informace jsou v přiloženém dokumentu.

Jarní Srdíčkové dny 2014

život dětemVe dnech 24. až 28. března 2014 proběhla na celém území České republiky tradiční charitativní sbírka občanského sdružení Život dětemJarní Srdíčkové dny, na pomoc vážně nemocným dětem.

V rámci Srdíčkových dnů bylo vybráno celkem 5560,- Kč.

Výtěžek sbírky se použije na nákup rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, ozdravných pobytů apod.

Ředitelství školy srdečně děkuje všem za podporu této akce.

Více informací naleznete na: www.zivotdetem.cz, www.facebook.com/www.zivotdetem.cz

Sbírka pro Eriku

V měsících prosinci 2013 a lednu 2014 probíhala na gymnáziu sbírka pro studentku Eriku Lískovcovou na zakoupení chodítka.

Podařilo se vybrat celkem 53 072 Kč. Z této částky se zakoupí chodítko v hodnotě 52 150 Kč a jiné kompenzační pomůcky v hodnotě 922 Kč.

V současné době je chodítko pro Eriku ve výrobě a bude předáno za účasti zřizovatele při nejbližší příležitosti.

Všem dárcům srdečně děkujeme.

Seznam dárců (12.6 kB)

Volba zástupce zákonných zástupců žáků do Školské rady Gymnázia Velké Pavlovice

Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 7. dubna 2014 volbu zákonných zástupců žáků do Školské rady na nové funkční období.

Návrhy pro uplatnění kandidatur za zákonné zástupce je možné podávat do 4. dubna 2014 do ředitelny školy nebo volební komisi (PaedDr. Vl. Kropáč, Mgr. T. Hanzálková, Mgr. R. Bláhová).

WOLKERŮV PROSTĚJOV 2014

Dne 25. února 2014 se na Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích konalo již 12. oblastní setkání recitátorů soutěže Wolkerův Prostějov. Studenti, kteří se tohoto zajímavého klání účastnili, přijeli ze škol: Gymnázium Hustopeče, Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov, Městské gymnázium Klobouky u Brna, Městská střední odborná škola Klobouky u Brna, Gymnázium Velké Pavlovice.

V 1. kategorii vystoupili žáci ve věku 15-17 let, ve 2. kategorii žáci starší 17 let. Ti, co se umístnili na předních místech, se mohou účastnit krajské přehlídky v Brně na konci března.

Vše je v poezii dobré, co vychází ze srdce. (J. V. Sládek)

I. kategorie: 

1.  Daniel Mrkvica, Gymnázium Hustopeče

2.  Anna Urbánková, Gymnázium Hustopeče

3. Lubomír Krůza, Gymnázium Velké Pavlovice

II. kategorie:  

1. Adéla Malendová, Gymnázium Hustopeče

2. Martin Fiala, Městské gymnázium Klobouky u Brna

3. František Schubert, Městské gymnázium Klobouky u Brna

Mgr. Renata Bláhová, organizace soutěže

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Gymnázium Velké Pavlovice pořádá pro žáky 5. a 9. tříd základních škol PŘÍPRAVNÉ KURZY pro přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Kurz v rozsahu 8 lekcí bude zahájen pro osmileté studium 25. února 2014 v 14.30 hodin, pro čtyřleté studium 28. února 2014 v 14.30 hodin.

Lekce trvající 60 minut povedou zkušení učitelé gymnázia a budou se konat jednou týdně.

Pro uchazeče, kteří podávají přihlášku na Gymnázium Velké Pavlovice, je kurz zdarma.

Přihlásit se můžete odevzdáním návratky, která je ke stažení v níže uvedené příloze, na sekretariátu školy nebo telefonicky na 519 428 245.

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2012/2013.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree