Anketa

Aktuality:

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Foto gymnáziumŘeditelství Gymnázia Velké Pavlovice oznamuje, že školní rok 2015/2016 bude zahájen v úterý 1. září 2015.

Slavnostní zahájení pro žáky prvních ročníků (prima a 1. A) se uskuteční v aule gymnázia se začátkem v 8.15 hodin. Nové žáky přivítá ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč za účasti starosty města Ing. Pavla Procházky.

Školní rok pro ostatní studenty bude zahájen v 8.00 hodin pod vedením třídních učitelů v jednotlivých třídách.

ZMĚNA ŠKOLNÍHO SPOJE DO VELKÝCH PAVLOVIC

Od úterý 1. září 2015 od 7.00 hodin platí tato změna:

ODJEZD ŠKOLNÍHO SPOJE DO VELKÝCH PAVLOVIC JE ZE ZASTÁVKY V NĚMČIČKÁCH V OPAČNÉM SMĚRU VE DŘÍVĚJŠÍM ČASE SMĚR BOŘETICE  A PŘÍMO DO VELKÝCH PAVLOVIC!

Důvodem změn je přeplňování spoje 4 linky 551 bořetickými cestujícími, kteří nechtějí jet dobrovolně o 10 minut dříve prázdným autobusem přes Němčičky do Velkých Pavlovic. Toto způsobuje krom přeplnění spoje 4 jeho každodenní zpoždění během školního roku, čili i pozdní příchod žáků a studentů do škol ve Velkých Pavlovicích a dále zpožďování následného přípoje linky 542 směr Břeclav, který na něj musí ve Velkých Pavlovicích velmi často čekat. Toto zpoždění se pak přenáší dále až do Břeclavi.

Na základě výše uvedených problémů bylo rozhodnuto pro jediné možné řešení – a sice otočení pořadí obsluhy obce Němčičky školních spojů 71 a 74 linky 551. Do současných letních školních prázdnin jel daný autobus ráno po 7. hodině z Velkých Pavlovic přímo mimo Němčičky do Bořetic, odkud jel dále přes Němčičky do Velkých Pavlovic. Od 1. 9. 2015 bude toto „kolečko“ otočeno, čili nejprve pojede z Velkých Pavlovic přes Němčičky do Bořetic.

Jízdní řád ke stažení:

http://www.idsjmk.cz/jrady/551.pdf?date=30.08.2015

Informace:

www.idsjmk.cz, www.dpmb.cz

Další projektová aktivita na naší škole podpořené EU

opvklogo

V minulém týdnu jsme s potěšením obdrželi kladné vyjádření z Ministerstva školství v Praze k naší žádosti v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za cíl tohoto projektu je považována podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky mateřského a cizích jazyků. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické ve vzdělávání žáků České republiky.

Uvedené aktivity byly pro účely výzvy omezeny do šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků mohly vybrat. Školy si libovolně vybraly ty šablony, které jim pro realizaci v podmínkách školy nejlépe vyhovovaly a jsou pro ně nejvíce potřebné. Šablony byly definovány MŠMT tak, aby popsané činnosti, výstupy klíčových aktivit či počty zapojených žáků a pedagogů byly jednoznačně vymezeny, ale přitom poskytovaly školám prostor pro vlastní způsob realizace.

Z nabízených klíčových aktivit si Gymnázium Velké Pavlovice vybralo dvě: čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Čtenářské dílny budou součástí výuky mateřského jazyka na nižším stupni gymnázia. Díky tomuto projektu bude naše školní knihovna obohacena o 100 nových knih. Na zahraniční pobyt žáků bude koncem června vypsáno výběrové řízení pro zprostředkovatele těchto služeb. Projekt byl odsouhlasen pro 30 žáků, kteří by na podzim odjeli na jazykový kurz do Londýna, a pro 10 žáků, kteří by odjeli do Hamburku. Společně se žáky vycestují i učitelé anglického a německého jazyka. Přínosem této aktivity je podpora zájmu žáků o cizí jazyky, možnost poznat jinou zemi a s ní i místní kulturu. Kurzů se budou účastnit žáci, kteří dosahují dlouhodobě výborných výsledků v daném předmětu.

PaedDr. Vlastimil Kropáč

ERICE

ErikaZáří je zvláštní měsíc. Jistě, každý člověk se k němu upíná jiným způsobem. Strach, obava, radost? Pro nás pedagogy je návratem do školy, začátkem nového školního roku, přivítání odpočatých a učeníchtivých žáků, ale i poznáním nových tváří. Před čtyřmi lety k nám do prvního ročníku čtyřletého studia nastupovala nová žákyně, Erika Lískovcová. Proč zmiňovat právě její jméno?

Erika byla žačkou zdravotně znevýhodněnou, ke svému životu potřebovala invalidní vozík. Spousta věcí a činností je námi považována za samozřejmost, ale teprve po setkání s Erikou si každý uvědomil, že nic není jen tak…  „Její studium může být rozloženo na více let než pouhé čtyři,“ zněla slova speciální pedagožky z Kociánky, Domova pro osoby se zdravotním postižením. Mohlo, ale Erika to od začátku nechtěla. A proto začal boj s náročností studia i časem – Erika měla sice na pomoc asistentku, kterou jí dělala maminka, ale přesto se učit musela jako ostatní spolužáci. Dopolední vyučování bylo mnohdy náročné, odpoledne, dle doporučení lékařů, se mohla připravovat jen pár hodin. Pedagogové v náročnosti příprav nedělali rozdíly, byli neústupní, nic se Erice nepromíjelo, vše musela zvládnout jako ostatní.

V minulém školním roce si jistě pamatujete, že se gymnázium ve spolupráci s veřejností snažilo zpříjemnit Eričiny volné chvíle, a proto uspořádalo sbírku na její chodítko – to Erice pomohlo uvolnit svaly a vertikalizovat tělo.

Erika se na konci května stala naší absolventkou, letos totiž v řádném termínu odmaturovala. Její každodenní příprava přispěla k pěknému výsledku maturitní zkoušky. Obzvláště Eričina ústní maturitní zkouška z českého jazyka, která spočívá v rozboru přečtených knih, byla skvělá.  Je nadšenou čtenářkou, svojí pílí a vůlí překonala mnohé spolužáky.

Erika byla přijata na filozofickou fakultu, a proto jí gratulujeme. Ale děkujeme za to, že obohatila naše životy.

Mgr. Renata Bláhová

Mezinárodní projektové setkání mládeže

P4205376V těchto dnech se v našem městě koná mezinárodní projektové setkání mládeže v rámci projektu Erasmus +, které organizačně a programově zajišťuje Gymnázium Velké Pavlovice s podporou města. Přivítání partnerů projektu z Polska, Rumunska, Řecka, Turecka a Španělska se uskutečnilo na radnici města za účasti starosty Ing. Pavla Procházky v pondělí 20. dubna 2015. Zázemí pro uskutečnění vzdělávacího programu jsme našli v Ekocentru Trkmanka. Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a klade si za cíl zvýšit kvalitu a inovativnost vzdělávacího procesu, rozšířit komunikační a jazykové dovednosti studentů. V rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na E-learning, platformu Moodle, vznikne řada nových vzdělávacích a studijních materiálů, které tvoří vyučující z jednotlivých států. Pro účastníky projektu jsme připravili návštěvu lednického zámku, přilehlých zahrad, skleníku a minaretu. V programu nesmí chybět procházky a poznání našeho města, které doplňují podvečerní program našich partnerů. Všem, kteří se na projektu podílejí, přejeme hladký průběh, aby hosté odjížděli s pocitem příjemně prožitých dnů ve Velkých Pavlovicích.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

2. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

Tento týden (8. 3. – 13. 3. 2015) probíhá ve Španělsku 2. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří budou společně pracovat na své myšlence vytvořit pro své studenty moodle platformu a zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní Mgr. Zdeněk Sovadina, ICT koordinátor, Mgr. Zdeněk Loskot a Mgr. Pavla Míchalová. Hlavním koordinátorem zmiňovaného projektu je Polsko. Celé setkání probíhá v neformální, přátelské atmosféře.

20150309_111055
20150309_192546
20150310_120958
20150310_165222
20150310_173726
IMG_20150310_132221

1. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

PB240072Tento týden (24. 11. 28. 11. 2014) probíhá v Polsku 1. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří již třetí den společně pracují na svém projektu, jenž si bere za cíl vytvořit pro své studenty moodle platformu a ulehčit jim, a tím zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní pan ředitel Vlastimil Kropáč, koordinátor projektu Stanislav Rubáš, ICT koordinátor Zdeněk Sovadina a v neposlední řadě i Petr Kadlec,

Nahoru

„Cloud je budoucnost vzdělávání“

„Cloud je budoucnost vzdělávání“ je název projektu, který akceptovalo MŠMT v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a naše Gymnázium Velké Pavlovice vystupuje v tomto projektu jako partner. Výše finančního příspěvku pro naši školu je v celkové částce 539 840,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje tyto povinné aktivity: 

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce, Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky a Evaluace.

Těší nás, že námi podané projektové žádosti jsou dobře připravené a následně podpořené. Očekáváme, že realizace projektu přispěje k dalšímu profesnímu růstu našich pedagogů.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Erasmus+: Comenius KA2

erasmusS potěšením oznamujeme přátelům školy, že jsme se zúčastnili projektu ERASMUS+: COMENIUS. Na jaře jsme byli sice s žádostí KA 1 úspěšní, ale byli jsme zařazeni na pozici náhradníka. Přestože i toto jsme považovali za úspěch, nyní jsme se dozvěděli, že Evropská komise dne 24. 9. 2014 odsouhlasila naši žádost KA 2, název projektu: E-learning in school practice in modern secondary schools ac ross Europe: Let us take up the challenge together. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Dané školy si budou vyměňovat nejenom počítačové zkušenosti, ale budou se i setkávat v jednotlivých zemích. I toto je příležitost pro další vzdělávání studentů a pedagogů.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2013/2014.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
MENSA České republiky
www.deti.mensa.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree