Anketa

Aktuality:

Ve dnech 22. a 23. dubna se konají přijímací zkoušky na čtyřleté a osmileté studium.

Informace k písemné přijímací zkoušce

Informace k písemné přijímací zkoušce pro osmileté a čtyřleté studium.

Termín zkoušek:                  1. termín 22. dubna 2015 – středa

                                              2. termín 23. dubna 2015 - čtvrtek

Časový harmonogram:           8.00 – 8.10

                                               Administrace zkoušky z matematiky

                                               8.10 – 9.10

                                               Písemná práce z matematiky

                                               9.10 – 9.40

                                               Přestávka

                                               9.40 – 9.55

                                               Administrace písemné zkoušky z českého jazyka

                                               9.55 – 10.55

                                               Písemná zkouška z českého jazyka

                                               10.55

                                               Ukončení zkoušek a vyhodnocení

Povolené pomůcky:                Psací a rýsovací potřeby.

Kalkulačka, pravidla českého pravopisu a tabulky nejsou povoleny.

Uchazeči o studium se dostaví do školy nejpozději v čase určeném pro administraci jednotlivé zkoušky.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny dne 24. dubna 2014 na webových stránkách školy www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno do vlastních rukou, ale za doručené se považuje zveřejněním na webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole.

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

PaedDr. Kropáč Vlastimil v.r., ředitel školy

Oznámení ze školní jídelny

Žádám studenty 4. A a oktávy, aby ve dnech od 23. dubna do 30. dubna 2015, vraceli čipy v kanceláři vedoucí školní jídelny. Bude vám vrácena záloha 100 Kč a přeplatek stravného. Čipy nebudou odevzdávat studenti, kteří budou do maturity chodit na obědy.

Alena Čermáková, vedoucí školní jídelny

ARS POETIKA - Puškinův památník 2015

Klárka a VojtaStalo se již tradicí, že se studenti gymnázia účastní soutěže v ruském jazyce ARS Poetica - Puškinův památník. I letos, 11. dubna, jsme vyrazili na Pedagogickou fakultu v Brně, kde se soutěž odehrávala. V hudební kategorii vystoupili Vojtěch Antoš a Klára Leblochová z kvarty s písněmi „Nebesa Evropy“ od Alexandra Rybaka a „Milion růží“ z repertoáru Ally Pugačovy, za což byli odměněni 1. místem a postupem do celostátního kola v Praze. To bylo velkým úspěchem zejména pro Kláru, která se soutěže zúčastnila poprvé.

Europarlament - projekt pro sextu a 2. A

V pátek 10. 4. 2015 se dočkaly třídy 2. A a sexty dalšího projektu. Tentokráte se o něj postarala společnost Understanding Europe, jenž seznamuje nejen české studenty s Evropskou unií. Zabývá se její historií, ale pochopitelně také současností, se kterou pojí kladné i záporné stránky. V úvodních minutách jsme se velmi úspěšně seznámili. Trojice studentek, která se programu zhostila, si zapamatovala všechna naše jména během pár minut. Po představení jsme vyjádřili náš postoj k EU. Dvojice tříd se tedy hned zcela evidentně rozdělila na pro a protiunijní část.
Většina našich názorů ale byla stejně s velkou pravidelností k Evropské unii kritická. Následovala poněkud teoretičtější část, která shrnovala historii, moc evropského parlamentu a podobně.

Na závěr jsme hromadně požádali trojici interpretek o sdělení jejich vlastního názoru k EU, čímž
projekt po pěti vyučovacích hodinách také skončil.

Podrazil Michal

Emma a Vojta na předních místech

Ve středu 1. dubna 2015 se v sále ZUŠ Břeclav konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna, jejímž pořadatelem je Duhovka Břeclav. Soutěžilo se v pěti kategoriích dle věku. Naše škola měla zastoupení ve III. a IV. kategorii. Porota má vždy nesnadný úkol – určit vítěze, který postoupí do krajského kola.  Mám radost, že se naše škola v tvrdé konkurenci umístnila na příčkách nejvyšších. Emma Balunová (sekunda) získala 2. místo, Vojtěch Antoš (kvarta) zvítězil, a postupuje do vyššího kola. Do Břeclavi mimo těchto žáků jely i Klára Pejchlová (prima) a Alžběta Průdková (tercie). I ony byly výborně připravené a jejich přednes byl procítěný, zajímavý. Jsem potěšena, že naše děti obstály ve velké konkurenci.

Renata Bláhová

Divadelní festival amatérských souborů Mumraj

DSC_0009Náš soubor se vydal do světa! A to na divadelní festival amatérských souborů Mumraj! v Hodoníně s naší nově nacvičenou hrou Postel pro anděla. Jak už to tak bývá, ,,Není cílem vyhrát, ale zúčastnit se", což u nás platilo hned třikrát. Jeli jsme tam s úmyslem předvést se, což se nám povedlo. Hodnocení publika bylo 95% a my jsme na sebe byli náležitě pyšní.

Nahoru

Noc s Andersenem

20150325_205137Ve středu 25. 3. 2015 na čtvrtek 26. 3. 2015 Tereza Komínková z 1. A připravila program na Noc s Andersenem. Sraz byl v 18.00 v aule školy. Když jsme všichni dorazili, hráli jsme seznamovací hry, a potom jsme se rozdělili do dvou skupin: ti, kdo chtěli péct buchty podle švédského receptu, a potom ti, kdo chtěli hrát hry, jako městečko Palermo a Šerif. ....

Nahoru

Jeden školní rok v Hamburku

237289af86_99209630_v1Je tu březen a já se ve svých vzpomínkách vracím k okamžikům, které tvořily mých dosavadních šest měsíců v Německu. Můj odjezd v září 2014 byl lemován vzrušujícími okamžiky. O svém odjezdu a hostitelské rodině jsem se dozvěděl až týden před plánovaným odjezdem. Tehdy jsem byl ohromně šťastný, že se vůbec našla rodina, která by se mě ujala. ...

Nahoru

2. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

Tento týden (8. 3. – 13. 3. 2015) probíhá ve Španělsku 2. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří budou společně pracovat na své myšlence vytvořit pro své studenty moodle platformu a zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní Mgr. Zdeněk Sovadina, ICT koordinátor, Mgr. Zdeněk Loskot a Mgr. Pavla Míchalová. Hlavním koordinátorem zmiňovaného projektu je Polsko. Celé setkání probíhá v neformální, přátelské atmosféře.

20150309_111055
20150309_192546
20150310_120958
20150310_165222
20150310_173726
IMG_20150310_132221

WOLKERŮV PROSTĚJOV 2015

P2040093Na básnících je, aby našli velikost doby. Tato slova sice vyslovil Jiří Wolker na počátku dvacátého století, nic to však nemění na tom, že básníci vystihují atmosféru doby trochu jinak, metaforami vpletenými do proudu slov.

O tom jsme se mohli přesvědčit ve středu 4. února se na Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích, kde se konalo tradiční setkání recitátorů středních škol. Organizace se ujalo, podobně jako v minulých letech, Gymnázium Velké Pavlovice. Pro vítěze byly připraveny krásné knižní tituly.

Studenti si vybírali jak texty poetické, tak i prozaické. To je docela zajímavé – byly roky, kdy převažovaly texty epické. Toto oblastní kolo se konalo dříve, než je obvyklé – stalo se tak kvůli dřívějšímu termínu konání kola krajského v Brně.

Výsledky:

I.kategorie:

1. Sára Brychnačová, Gymnázium Hustopeče,

2. Valerie Veselá, Gymnázium Velké Pavlovice,

3. Tereza Slámová, Gymnázium Velké Pavlovice

II. kategorie:

1. Vojtěch Bartoš, MěSOŠ Klobouky u Brna,

2. Daniel Mrkvica, Gymnázium Hustopeče,

3. Barbora Matějů, MěSOŠ Klobouky u Brna

Přestože nemohou zvítězit všichni soutěžící, přála bych vítězství všem - vážím si jejich síly, chuti i radosti z veřejného působení slova.

Mgr. Renata Bláhová

Okresní kolo Dějepisné olympiády

V okresním kole Dějepisné olympiády naši školu zastupovali Vojta Antoš, Ondra Sláma a Šimon Bedřich. Téma letošního ročníku znělo "Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“.

Velkým úspěchem soutěž skončila pro Vojtu, který se s rozdílem pouhého půl bodu umístil na 2. místě. Ondra obsadil skvělé 12. místo a 20. příčka čekala na Šimona, který se coby žák tercie soutěže účastnil poprvé.

20150120_083615
20150120_120349

1. mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+KA2

PB240072Tento týden (24. 11. 28. 11. 2014) probíhá v Polsku 1. mezinárodní setkání učitelů škol, které jsou zapojeny do projektu "E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the challenge together". Účastní se ho 22 učitelů z Polska, Česka, Španělska, Rumunska a Turecka, kteří již třetí den společně pracují na svém projektu, jenž si bere za cíl vytvořit pro své studenty moodle platformu a ulehčit jim, a tím zefektivnit výuku nejen anglického jazyka. Z našeho gymnázia se setkání účastní pan ředitel Vlastimil Kropáč, koordinátor projektu Stanislav Rubáš, ICT koordinátor Zdeněk Sovadina a v neposlední řadě i Petr Kadlec,

Nahoru

„Cloud je budoucnost vzdělávání“

„Cloud je budoucnost vzdělávání“ je název projektu, který akceptovalo MŠMT v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a naše Gymnázium Velké Pavlovice vystupuje v tomto projektu jako partner. Výše finančního příspěvku pro naši školu je v celkové částce 539 840,- Kč. Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje tyto povinné aktivity: 

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce, Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky a Evaluace.

Těší nás, že námi podané projektové žádosti jsou dobře připravené a následně podpořené. Očekáváme, že realizace projektu přispěje k dalšímu profesnímu růstu našich pedagogů.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

Erasmus+: Comenius KA2

erasmusS potěšením oznamujeme přátelům školy, že jsme se zúčastnili projektu ERASMUS+: COMENIUS. Na jaře jsme byli sice s žádostí KA 1 úspěšní, ale byli jsme zařazeni na pozici náhradníka. Přestože i toto jsme považovali za úspěch, nyní jsme se dozvěděli, že Evropská komise dne 24. 9. 2014 odsouhlasila naši žádost KA 2, název projektu: E-learning in school practice in modern secondary schools ac ross Europe: Let us take up the challenge together. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Dané školy si budou vyměňovat nejenom počítačové zkušenosti, ale budou se i setkávat v jednotlivých zemích. I toto je příležitost pro další vzdělávání studentů a pedagogů.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Poznáváme přírodu – poznáváme sebe - Workshop č. 1

Dne 22. 4. 2014 jsme se spolu se studenty našeho partnerského Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici zúčastnili projektu zvaného Poznáváme přírodu – poznáváme sebe. Tento projekt měl čtyři hlavní aktivity: mapovat sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic, poznat Lednicko-valtický areál jako kulturní památku zařazenou na seznam UNESCO, naučit se pracovat s astronomickým dalekohledem a zhodnotit míru biodiverzity v biocentru Zahájka.

Vyšla nová ročenka gymnázia

V závěru roku vydalo naše gymnázium ročenku za školní rok 2012/2013.

Pro zájemce je zdarma k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

„Progresivní vzdělávání na GVP“

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.    

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

Aktuálně

Partneři školy

Město Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz
Masarykova univerzita
www.muni.cz
Gymnázium Senica
www.sengym.sk
FEKT VUT v Brně
www.feec.vutbr.cz
Cambridge Exam Centre
www.zkousky-park.cz
(c) All rights reserved - všechna práva vyhrazena | Gymnázium Velké Pavlovice, | Statistika návštěvnosti | created by TimeTree